İçtima Kavramı ve İçtima Türleri 

İçtima Kavramı ve İçtima Türleri

Ceza hukukunda içtima, birden fazla suçun mevcut olmasına rağmen, çeşitli sebeplerle faile tek ceza verilmesi durumunu ifade eder. Türk Ceza Kanunu’nda içtima, üç ana başlık altında incelenir: Birleşik Suç, Zincirleme Suç ve Fikri İçtima.

Birleşik Suç

Birleşik suç, tek bir eylemin birden fazla suçu oluşturması durumudur. Bu tür suçlarda, suçlardan biri diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı nedeni olarak kabul edilir. Birleşik suçların temel koşulları şunlardır:

 • Suçlardan biri, diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı nedeni olmalıdır.
 • Suçlardan birisinin diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı nedeni olduğu yasada açıkça belirtilmelidir.

Birleşik suçların sonuçları şu şekildedir:

 • Bileşik suç, kendisini oluşturan suçlara bölünemez. Suçun işlendiği yer ve zaman, bileşik suçun belirttiği sonuç dikkate alınır.
 • Bileşik suç, oluşturan suçlardan biri tamamlanırken, asıl suç teşebbüs aşamasında ise, faile teşebbüs hükümlerine göre ceza verilir.
 • Bileşik suçu oluşturan unsur veya ağırlaştırıcı neden suçun ortadan kalkması, bileşik suçun varlığını etkilemez.
 • Bileşik suç bakımından, suçlardan birisinin soruşturma ve kovuşturmasının şikayete bağlı olması, aynı sonucu doğurmaz.

Zincirleme Suç

Zincirleme suç, aynı suç işleme kararıyla bir kişiye karşı, farklı zamanlarda aynı suçun birden fazla kez işlenmesidir. Zincirleme suçun şartları şunlardır:

 • Aynı suçun birden fazla kez işlenmesi.
 • Suçların farklı zamanlarda işlenmesi.
 • Suçların aynı kişiye karşı işlenmesi.
 • Suçların, aynı suç işleme kararıyla işlenmesi.

Zincirleme suçların sonuçları şu şekildedir:

 • Zincirleme olarak işlenen suçlar tek bir suç olarak kabul edilir ve faile tek ceza verilir. Ancak bu ceza, “dörtte birinden dörtte üçüne” kadar artırılabilir.
 • Yasal bir değişiklik yapıldığında, zincirleme suç oluşumunu etkilemez.

Fikri İçtima

Fikri içtima, failin tek bir eylemiyle birden fazla ve farklı suçun meydana gelmesidir. Fikri içtima hükümlerinin uygulanabilmesi için şu koşulların sağlanması gerekir:

 • Birden fazla farklı suçun meydana gelmesi.
 • Suçların muhakeme edilebilir ve cezalandırılabilir olması.

Fikri içtima durumlarının sonuçları şu şekildedir:

 • Fail, fikri içtima durumunda tek ceza alır. En ağır ceza gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.
 • Suçların işlenme zamanı, işlenme yeri ve yetkili mahkeme, ağır cezayı gerektiren suça göre belirlenir.

Sapmanın İçtima Yönünden Değerlendirilmesi

Sapma, failin eyleminin beklenen sonuçtan farklı bir sonuca yol açması durumudur. İçtima açısından sapma, failin kastettiği sonuç yerine başka bir sonucun gerçekleşmesi durumunu inceler. Örneğin, hedefte sapma, failin asıl hedefi vurmak istediği kişi yerine başka bir kişiyi vurmasıdır.

Suçta sapma ise, failin kastettiği suçtan farklı bir suçun meydana gelmesidir. Nedensellik bağında sapma ise, failin eylemi ile sonuç arasındaki nedensellik bağının kopmasıdır. Örneğin, failin verdiği zehirin beklenen sonucu doğurmaması gibi durumlarda sapma söz konusu olabilir.

İçtima açısından sapma, suçun oluşumunda önemli bir faktördür. Sapma durumunda, failin kastettiği sonuç yerine farklı bir sonuç ortaya çıkar. Bu durumda, suçun işlenme şekli ve failin kusurluluğu yeniden değerlendirilmelidir.

 • Hedefte Sapma: Failin asıl hedefi vurmak istediği kişi veya nesne yerine başka bir kişiyi veya nesneyi vurması durumudur. Örneğin, bir suikastçının asıl hedefi olan kişi yerine yanlışlıkla başka bir kişiyi vurması hedefte sapma olarak değerlendirilir.
 • Suçta Sapma: Failin kastettiği suçtan farklı bir suçun gerçekleşmesi durumudur. Örneğin, bir kişiyi yaralamak amacıyla yapılan bir saldırının sonucunda, beklenmedik bir şekilde ölümün gerçekleşmesi suçta sapma olarak değerlendirilir.
 • Nedensellik Bağında Sapma: Failin hareketi ile sonuç arasındaki nedensellik bağının kopması durumudur. Örneğin, bir kişinin zehirlemek amacıyla verdiği bir içeceğin, beklenen sonucu doğurmaması ve farklı bir nedenden dolayı ölümün gerçekleşmesi nedensellik bağında sapma olarak değerlendirilir.

Bu sapma durumları, içtima açısından suçun niteliğini ve failin kusurluluğunu etkiler. Mahkemeler, bu tür durumları dikkate alarak, failin cezalandırılmasına ve suçun içtimai değerlendirilmesine karar verirler.

İçtima, ceza hukukunda birden fazla suçun bulunmasına rağmen, çeşitli nedenlerle faile tek ceza verilmesi durumunu ifade eder. Bu içtima türleri arasında birleşik suç, zincirleme suç ve fikri içtima yer alır. Her bir içtima türü, farklı koşullar ve sonuçlar doğurur. Ayrıca, sapma durumları da içtima açısından önemlidir ve suçun niteliğini etkiler. Mahkemeler, bu durumları dikkate alarak adil bir şekilde karar verirler ve cezalandırma işlemi gerçekleştirirler.

İçtima Türlerinin Karşılaştırılması

İçtima türleri arasındaki farkları daha iyi anlamak için bir karşılaştırma yapalım:

 1. Birleşik Suç: Birleşik suç, birden fazla suçun birleşerek tek bir suç olarak değerlendirilmesidir. Burada, suçlardan biri diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı nedeni olmalıdır. Örneğin, hırsızlık yaparken birine zarar vermek veya silahla tehdit etmek gibi durumlar birleşik suç örnekleridir.
 2. Zincirleme Suç: Zincirleme suç, aynı suçun birden fazla kez işlenmesi durumudur. Bu durumda, suçlar değişik zamanlarda ve aynı kişiye karşı işlenir. Zincirleme suçlarda, her bir suç ayrı ayrı değerlendirilir ancak faile tek ceza verilir ve bu ceza arttırılabilir.
 3. Fikri İçtima: Fikri içtima, failin tek bir eylemle birden fazla ve farklı suçun oluşmasına neden olması durumudur. Burada, failin eylemi tek bir suç olarak kabul edilir ve tek ceza verilir. En ağır suça göre ceza belirlenir.

Her içtima türü, farklı koşullara ve sonuçlara sahiptir. Ancak hepsi de, birden fazla suçun bulunmasına rağmen, failin tek ceza almasını sağlayarak ceza hukukunun adil ve etkili işlemesini sağlar.

Sonuç olarak, içtima türleri, ceza hukukunda karmaşık durumları ele almak için önemli bir araçtır. Bu türler, suçlara ve failin kusuruna göre adaletin sağlanmasını ve cezalandırma sürecinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Mahkemeler, içtima türlerini dikkate alarak adil kararlar verir ve ceza uygularlar.

Avukat Desteği

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir