Hukuk İstinaf Başvuru Dilekçesi

 

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

ANKARA … … HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO :

İSTİNAF EDEN DAVACI  :

VEKİLİ                                    :

DAVALI                                  :

VEKİLİ                                    :

KONUSU : ……..Hukuk Mahkemesi’nin ../…/… tarih ve 2020/…. E 2021/…. K sayılı kararına karşı istinaf başvurumuz hakkındadır.

TEBLİĞ TARİHİ : ../../2021

AÇIKLAMALARIMIZ:

1) GENEL AÇIKLAMALAR VE DAVANIN ÖZETİ

…….

2) USUL BAKIMINDAN İTİRAZLARIMIZ

…..

3) ESAS YÖNÜNDEN İTİRAZLARIMIZ

……

 

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda ve ….. Hukuk Mahkemesinin dosyasında arz ve izah olunan  gerekçelerle;

1) İstinaf başvurumuzun kabulü ile …. Hukuk Mahkemesinin 2019/.…E, 2020/.…. K sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda davanın kabulüne (davanın reddine) karar verilmesini;

2) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı (davalı) tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

İstinaf Yoluna Başvuran

Davacı  Vekili

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir