Hakaret Suçu

İnternet veya Sosyal Medya Üzerinden Hakaret

Başta sosyal medya platformları olmak üzere internet üzerinden işlenen hakaret suçu iki farklı eylem biçimiyle işlenebilir:

  • Belli somut bir durum yahut olgunun isnat edilmesi yoluyla bireyin şeref ve saygınlığının zedelenmesi yani kişilik haklarının zarara uğratılması hakaret suçunu oluşturacaktır.
  • Genel ve soyut yapıdaki söz ve eylemlerle kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi hakaret suçunu oluşturacaktır.

Hakaret suçu; facebook, twitter, instagram, whatsapp, telegram, vb. sosyal medya platformlarında, sosyal medya hesapları aracılığıyla veya elektronik posta yoluyla internet üzerinden işlenebilmektedir. Hakaret suçunun internet üzerinden işlenmesi durumunda faile ceza TCK m.125 hükümlerine göre verilecektir.

İnternetten Hakaret Suçu Nasıl İşlenebilir?

Başta sosyal medya platformları olmak üzere internet üzerinden hakaret suçuna vücut veren sözlerin tek tek kanunda sayılması imkansız olduğu gibi suçun oluşması  için en temel kural; internetten sergilenen söz ve davranışlarla kişinin onur, şeref veya saygınlığını rencide edecek somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya sövme yoluyla kişinin onur, şeref veya saygınlığına saldırılmasıdır.

İnternet üzerinden hakaret suçu, yorum, yazı, şekil ve görüntü ile de işlenebilir. Failin kullandığı araçlarla mağduru hedef aldığını bilmesi ve mağdur tarafından bu fiilin öğrenileceğini istemesi de gerekmektedir.

İnternet üzerinden ileti göndererek küçültücü, alçaltıcı ifade veya sözlerin sözler hakaret suçunu oluşturmaktadır. Benzer şekilde facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan resimlere yapılan aşağılayıcı veya olumsuz yorumlar da hakaret suçu teşkil edebilmektedir.

isnat edilen fiil veya olgu ispatlanması durumunda hakaret suçu oluşmamakta olmak beraber ispatlanmış bir isnat üzerinden bir kişinin aşağılanması hakaret suçunu oluşturmaktadır.

Bununla beraber kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlar, beddua niteliğindeki sözler, dilekçe hakkı ve eleştiri, basının haber yayımlama hakkı, iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında internetten veya sosyal medya üzerinden söylenen söz ve yapılan davranışlar hakaret suçunu oluşturmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir