Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen ve kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte söz veya davranışlarda bulunmayı yasaklayan bir suçtur. Hakaret suçu, mağdurun şikayetine bağlı olarak cezalandırılan bir suçtur. Yani, hakarete uğrayan kişi, hakaret eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunmadıkça, savcılık soruşturma başlatamaz.

Hakaret suçu, sözlü veya yazılı olarak işlenebileceği gibi, telefonla da işlenebilir. Telefonla hakaret suçu, mağdurun telefonuna hakaret içeren mesajlar gönderilmesi veya aranarak hakaret edilmesi şeklinde gerçekleşebilir. Telefonla hakaret suçu, diğer hakaret suçlarına göre daha kolay ispatlanabilir. Çünkü telefon kayıtları, mesaj içerikleri ve ses kayıtları gibi somut deliller elde edilebilir.

Telefonla hakaret suçu mağduru olan kişi, hakaret eden kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Suç duyurusunda bulunmak için bir dilekçe yazmak gerekir. Dilekçede; mağdurun ve şüphelinin kimlik bilgileri, adresleri, telefon numaraları, suçun işlendiği tarih ve saat, suçun işlenme şekli ve içeriği, delillerin neler olduğu ve tanıkların varsa isimleri belirtilmelidir.

Hakaret suçu şikayet dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir:

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ          : Adı Soyadı (TC: xxxxxxxxxx) – Adres
VEKİLİ                  : Av. NASUH BUĞRA KARADAĞ
ŞÜPHELİ              : Adı Soyadı (TC: xxxxxxxxxx) – Adres
SUÇ                         : Hakaret
SUÇ TARİHİ        : 01.06.2023

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim, 01.06.2023 tarihinde saat 14:00 civarında Ankara Kızılay’da bulunan iş yerine gitmek üzere yolda yürümekte iken, şüpheli tarafından durdurulmuş ve kendisine sebepsiz yere hakaret etmeye başlamıştır. Şüpheli, müvekkilime “Senin gibi ahlaksızlar yüzünden bu ülke batıyor, seni burada görmek istemiyorum, defol git buradan” gibi sözlerle bağırmış ve müvekkilimin onur, şeref ve saygınlığına saldırmıştır. Müvekkilim, şüphelinin bu sözleri karşısında şaşkına dönmüş ve kendisine neden böyle davrandığını sormuş ise de, şüpheli daha da sinirlenerek “Sen kimsin bana hesap soruyorsun, seni tanımıyorum bile, seni burada bir daha göreyim de göreceksin” diyerek tehdit etmiştir.

Müvekkilim, şüphelinin bu tutumundan korkmuş ve olay yerinden uzaklaşmaya çalışmış ise de, şüpheli peşinden gelerek müvekkilimi takip etmiş ve hakaretlerine devam etmiştir.

Müvekkilim, çaresiz kaldığı için yakındaki bir polis noktasına sığınmış ve yaşadıklarını anlatarak şüpheliden şikayetçi olmuştur. Olay anında müvekkilimin yanında bulunan tanıklar da şüphelinin hakaret ve tehditlerini duymuş ve görmüşlerdir. Tanıkların isim ve adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

TANIKLAR :

Adı Soyadı (TC: xxxxxxxxxx) – Adres
Adı Soyadı (TC: xxxxxxxxxx) – Adres

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, şüpheli hakkında hakaret suçundan kamu davası açılmasını talep ederiz. 02.06.2023

Şikayetçi Vekili
Av. NASUH BUĞRA KARADAĞ

One thought on “Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir