Gümrükte El Konulan Malların İadesi

Gümrükte El Konulan Malların İadesi

Gümrük, ülkenin gelir sisteminin bir parçasıdır. Ülkeye giren veya çıkan mallar gümrükten geçer. Gümrük memurları, gümrükten geçirilmelerinin gerekip gerekmediğini belirlemek için malları inceler. Eğer öyleyse, malları gönderene veya gönderene iade edene kadar malları alıkoyacak ve tutacaktır. Bu iadeler uluslararası ticaretin gerekli bir parçasıdır.
Gümrük tarafından el konulan eşyanın iadesi, iade edilebilecek birçok eşyayı veya eşyayı içerir. Gümrük idaresi tarafından eşyaya el konulması uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Makalemizde gümrükte el konulan eşyanın iadesi ile ilgili sık karşılaşılan ve şaşırtıcı sorunlar toplanmıştır. Bu nedenle yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. Makaleler genel bilgi amaçlı hazırlanmıştır ve etkinliğe göre değişiklik gösterebilir.

Gümrükte El Konulan Malların İadesi Nasıl Yapılır?

Gümrükte tutulan malların iadesi oldukça teknik bir işlemdir. Bu süreç önemli detayları içerir ve hata veya ihmal nedeniyle hak kaybına uğramamak için baştan sona deneyimli bir avukat rehberliğinde gerçekleştirilmelidir.
Bir gönderi bir gümrük idaresine ulaştığında, gönderici gümrük memurunun bir inceleme yapmasını beklemek zorundadır. Gümrük memuru, gönderenin gönderisi için uygun evraklara ve ödemeye sahip olduğunu doğrular. Ardından, gönderiyi serbest bırakıp bırakmamaya veya daha fazla inceleme için saklamaya karar verecek. Bundan sonra, mallarla ilgili herhangi bir sorun yoksa veya her şeyin yolunda olduğundan memnunsa gönderiyi serbest bırakacaktır. Gönderi ile ilgili sorunlar varsa, göndericisine geri götürmesi ve geri ödeme alması gerekir.

Gümrükler Neden Mallara El Koyar?

Gümrüklerin nasıl çalıştığını anlamak, bu acenteyle iş yaparken haklarınızı anlamanın anahtarıdır. Gümrük yoluyla el konulan mallar, yapılan iş için devlet tarafından geri ödenirse ve güvenli ürünlerde gerekli değişiklikler yapılırsa üreticinin parası ile hak sahiplerine iade edilir. Düzenli denetimler, bir ülkeye vergi ödemeden mal sokmaya çalışan herkesin yakalanmasına yardımcı olur, bu da o ülkeyi ekonomik olarak sağlıklı tutar ve tüketicileri hem barış hem de savaş koşullarında tehlikeli veya hatalı ürünlerden korur.

Hangi Mallara Gümrükte El Konulabilir?

Gümrük, bir ülkedeki malların ithalat ve ihracatını denetleyen organdır. Ayrıca ülke için gelir toplar ve ithalat ve ihracatla ilgili yasaları uygular. Gümrük süreci, herhangi bir ülke ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle, bu sürecin nasıl işlediğini ve gümrükle uğraşırken hangi haklara sahip olduğunuzu anlamak önemlidir.

Mevzuata göre, ülkeye giriş ve çıkışlarda kontrol yapılır. Bu denetim sırasında Gümrük Kanunu’nun 235. maddesine göre ithal edilen eşya veya eşyanın genel düzenleyici etkisi olan idari işlemlerle yasaklanması veya ithal edilen eşyanın veya eşyanın izin, durum, izin veya yeterlilik belgesi gibi bir zorunluluğu vardır, ancak girişlerinin yokluğunda çıkış veya ayrılma teklifinde bulunulursa, gümrük idaresi söz konusu nesne veya eşyaya el koyacaktır.
Bir ülkenin gümrüğüne giren tüm malların serbest bırakılabilmesi için belirli gereksinimleri karşılaması gerekir. Örneğin, Çin gümrüğüne giren tüm malların Çin hükümeti lisansına sahip olması gerekir. Çoğu ülke, tüm malların gümrüğe girmeden önce uluslararası nakliyeye uygun kaplarda paketlenmesini şart koşar. Diğer standartlar, ithal edilen tüm mallarda kalite ve güvenlik kontrollerini içerir. Çin, ithal edilen tüm malların gümrüklerine girmeden önce kalite ve güvenlik standartlarına uymasını şart koşuyor. Bizim ülkemizde ise genellikle gümrüklerde iadeye konu mallar ve eşyalar; Araçlar Nükleer maddeler, radyoaktif maddeler veya benzeri maddeler üreten herhangi bir madde Kimyasal içeren maddeler Toprak bitkileri İlaçlar ve su Canlı hayvanlar, hayvan yemi veya ürünleri ve her türlü gıda Kıymetli metaller sahte para, değerli taşlar ve kültürler doğal kaynaklar Tehlikedeki varlıklar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında değerlendirilen resim, kitap, CD ve benzeri ürünler olarak sıralanabilir.

Gümrükte El Konulan Malların İadesi Süreci Nedir?

Birçok ülke, acentelerinin işletme maliyetini karşılamak için gümrük gelirini kullanır. Bu, ithalat ve ihracatta vergi ve harçların toplanmasıyla ilgili personel, ekipman ve nakliye masraflarının dengelenmesine yardımcı olur. Esasen, gümrükten toplanan vergilerin bir kısmının devlette kalmasına izin vermek, memurların yaptığı işlerin ödenmesine yardımcı olur. Bu gelir, hükümetin hizmet sunmasına, altyapıyı sürdürmesine, vatandaşlarını eğitmesine ve daha fazlasını vergi mükelleflerine bu maliyetlerle yüklemeden sağlar.

Bir ithalatçı malları üzerindeki gümrük vergilerini ödemezse, hükümet gümrük vergisi hacizleri yoluyla onlara el koyabilir. Yetkililer, teftiş sırasında fark ettikleri ihlalleri ithalatçıya bildirecek ve böylece ithalatçı bir el koyma girişiminde bulunmadan önce bunları düzeltebilecektir. Sorunu düzeltmek sorunu çözmezse, yetkililer mallara el koyacak ve el konulan ücretleri ödemek için satacaklar. Bu olurken, gümrük, üreticiyi el konulan mallar hakkında bilgilendirecek ve böylece herhangi bir sorunu çözebilecekler. Sorunlar çözüldüğünde, üretici ürünlerini gümrükten geri talep edebilir. Bu süreç tüketicileri tehlikeli veya hatalı ürünlerden korurken, yasa dışı olarak ithal edilen mallara el koyan gümrüğün emeğinin karşılığını almasını sağlar.

Gümrükten el konulan bir ürün artık satılamaz hale geldiğinde veya sahibi vergileri ödemediğinde, mal sahipleri mallarını geri alabilirler. ürünleri, posta veya faks yoluyla bir geri ödeme talep formu göndererek. Ayrıca, mal sahiplerinin ürünlerini ne zaman geri istedikleriyle ilgili ayrıntılı mesajların yanı sıra makbuz veya ambalaj etiketleri gibi mülkiyet kanıtı bırakabilecekleri bir iletişim numarası da bulunmaktadır.

Girişte ve çıkışta el konulan mal veya malları iade etmek için son tarih, mal veya mallara neden el konulduğuna bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak gümrükte alıkonulan eşyanın veya eşyanın iadesi, eşyanın veya eşyanın niteliğine göre gümrük bakanlığının genel beyan işlemlerini öngörülen süre içinde tamamlamasını gerektirir. Müsadere edilen mal veya mallar vergiye tabi ise ve bu nedenle gümrük işlemleri için ibraz edilemiyorsa, bu vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekir. İlgili prosedürler daha sonra öngörülen süre içinde tamamlanmalıdır. Müsadere edilen mal veya eşyanın, kaçak ambalajında ​​bant, hologram, etiket, pul ve benzeri işaretler bulunmayan tütün veya tütün mamulü olarak sınıflandırılması halinde, eşyanın ezilme, ezilme, sanayi tesislerinde yakılması veya kırılması suretiyle imha edilir. Müsadere edilen mal veya eşya alkollü içki kapsamına girerse dökülme, kırılma ve benzeri nedenlerle kullanılamaz hale gelir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir