Google Arama Motorundan İçerik Kaldırma

Google Arama Motorundan İçerik Kaldırma

Google arama motorunun çalışma prensibi olarak; robotlar tarafından internet sisteminde bulunan tüm web siteleri; Metin, resim ve dosya tabanlı tarama yoluyla, bu site haritalarını, etiketleri ve meta etiketleri ve bazı açıklamaları/içerikleri indeksler (Belirli bir sisteme kaydet) ve bunları almak için hafızasında saklar. Bu kapsamda, 5651 Sayılı Kanun’da yer alan “hizmet ve içerik barındıran sistemleri sunan veya yöneten gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanan yer hizmeti sağlayıcı tanımını tam olarak karşılamasa da, muhtemelen mevcut olmaması nedeniyle hem yasal hem de resmi kararlarda arama motorları tanımı için yasada Google arama motoru barındırma sağlayıcısı olarak tanımlanır ve buna göre muamele görür. Türkiye’nin en kapsamlı internet düzenlemesi, 2007 yılında 5651 sayılı İnternet İletimlerinin Düzenlenmesi ve Bu İletimler Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile çıkarılmıştır. Bu Kanun ilk defa internet işletmecilerini (içerik sağlayıcı, yerel ve erişim sağlayıcı, toplu erişim sağlayıcı) tanımlamakta ve bu işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini, erişimi engelleme usul ve esaslarını belirlemektedir. suçların şartları kanuna tabidir ve internet ortamında yayınlanan içerikler nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia edenler. Yayın içeriğini kaldırma ve düzeltme hakkına ilişkin usul ve esaslar ektedir. Suç işlemenin yanı sıra, aşağıdaki durumlarda içeriğin kaldırılmasına bağlı olarak İnternet ortamında yayınlanan içeriğe erişimin engellenmesi mümkündür: İletimin kişilik haklarına aykırı olması gerekir. Yayınlanan içerik gizliliği ihlal etmelidir. 9 sayılı Kanun kapsamında 5651. Bu maddede, içeriğin kaldırılmasını talep etme hakkı, internet ortamında yayınlanan içerik nedeniyle hakları ihlal edilenler tarafından düzenlenmektedir. Bir internet yayınının içeriğinden dolayı kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden tüzel ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcıya, ulaşamamaları halinde yer hizmeti sağlayıcısına başvurarak içeriğin yayınlanmasını talep edebilirler. içerik uyarı yöntemi ile programdan çıkarılacak veya doğrudan hakime başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini talep edebileceklerdir.

Google Arama Motorunda Telif Hakkı İhlali Nedeniyle İçerik Kaldırma

Başta Google, ürünlerinin çevrimiçi korsanlığıyla mücadele etmek için çeşitli politikalar uygulamıştır. Bu politikalardan biri DMCA yayından kaldırma istekleridir. Google, bir DMCA isteğinde bulunarak, hak ihlalinde bulunan materyalleri barındıran diğer web sitelerinden içeriği kaldırır. Ayrıca Google, Chrome, Android ve web tarayıcısı Safari aracılığıyla kendi içeriğini kaldırabilir ve kullanıcıların tarayıcılarından kaldırabilir. Şirket, kaldırılan bu içeriğin yanında görünen reklamlar üzerinde de kontrol sahibidir. Çoğu durumda, bu, hak ihlalinde bulunan materyallere veya tüm web sitelerine giden bağlantıların kaldırılmasını içerir. Ancak Google, bir web sayfasının yalnızca politikalarını ihlal eden kısımlarını, tüm sayfayı kaldırmadan kaldırma hakkını saklı tutar. Örneğin, bir sayfada hak ihlalinde bulunan yalnızca bir bağlantı varsa ve Google, tüm sayfayı silmeden yalnızca bu bağlantıyı silerse, sayfa yine de o bağlantının arama sonuçlarında görünebilir. Ek olarak, Google, telif hakkıyla korunan materyal içerdiği için arama sonuçlarını kaldırmaz; bunu yalnızca mahkeme kararları kendisine talimat verdiğinde veya telif hakkı sahipleri doğrudan şirkete yayından kaldırma talebinde bulunduğunda yapar. Google arama motoru temel olarak İnternet’teki tüm web sitelerini ve dolayısıyla içeriklerini tarar ve indeksler. Dolayısıyla taranan bu web sayfalarında telif hakkı ihlaline neden olan içerikler bulunuyorsa Google arama motoru da bu içeriği listeleyecek ve arama sırasında kullanıcılarına sunacaktır. Google arama motorunun dünyadaki kullanım düzeyi göz önüne alındığında, içeriğin Google arama sonuçlarında görünmesi bazı durumlarda web sitesinde olduğundan daha fazla zarara neden olmaktadır. Bu nedenle, Google arama motorunun telif hakkı ihlali için uyguladığı kuralları bilmek özellikle önemlidir. Google Arama Motoru Telif Hakkı İhlali Yasası: Google arama motoru, ihlalde bulunan web sitelerini Birleşik Devletler Telif Hakkı Yasası (DMCA) uyarınca telif hakkı ihlali nedeniyle arama sonuçlarından kaldırır. Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası olarak Türkçeye çevrilen DMCA, internette telif hakkı ihlallerini önlemek için oluşturulmuş bir telif hakkı yasasıdır. Google arama motorunun içerik kaldırmaya esas aldığı sayılı DMCA 512/b kanunu, “İnternet ortamında içerik sağlayan bir kişi, telif hakkı sahibinin gerekli izinlerini almaksızın içeriği internette kullanıma sunmuşsa, telif hakkı sahibi, bu yasaya göre içeriği hizmet sağlayıcıya gönderir. derhal silmek veya içeriğe erişimi engellemekle yükümlüdür.” İlgili DMCA telif hakkı yasasının tam metni http://www.copyright.gov/ adresinde de mevcuttur.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir