GDPR İşletmenizi Nasıl Etkiler?

GDPR İşletmenizi Nasıl Etkiler?

GDPR’nin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve buna nasıl uyulacağını öğrenin . GDPR, işinizi birçok yönden etkileyen karmaşık ve kapsamlı bir düzenlemedir. Uyumluluğu sağlamak ve para cezalarından kaçınmak için çeşitli önlemler almanızı gerektirir. Bununla birlikte, müşteri güvenini ve sadakatini artırmak, veri kalitesini ve verimliliğini artırmak ve küresel pazarda rekabet avantajı elde etmek açısından işletmeniz için birçok avantaj ve fırsat sunar. Bu kılavuzu takip ederek GDPR’nin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve buna nasıl uyacağınızı öğrenebilirsiniz.

GDPR nedir ve kimler için geçerlidir?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (AEA) bireylerin kişisel verilerinin işletmeler ve kuruluşlar tarafından nasıl toplanabileceğini, işlenebileceğini ve kullanılabileceğini yöneten bir dizi kuraldır. 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girdi ve nerede bulunduklarına bakılmaksızın AB ve AEA’daki insanlara mal veya hizmet sunan veya bu kişilerin davranışlarını izleyen tüm kuruluşlar için geçerli.

GDPR, ad, e-posta adresi, telefon numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcılar vb. bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilecek her türlü bilgi olarak tanımlanan kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumayı amaçlar. verilerine erişme, düzeltme, silme veya aktarma hakkı ve belirli işleme faaliyetlerine itiraz etme veya rızasını geri çekme hakkı gibi kendi verileri üzerinde kontrol.

GDPR, veri sorumluları ve veri işleyenlere çeşitli yükümlülükler ve sorumluluklar yükler. Veri sorumluları, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen kişiler, veri işleyenler ise kişisel verileri veri sorumluları adına işleyen kişilerdir. Örneğin, AB ve AEA’daki müşterilere ürün satan bir çevrimiçi mağaza işletiyorsanız, bir veri denetleyicisisiniz. Ödeme işlemlerinizi veya e-posta pazarlama kampanyalarınızı yürütmek için bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kullanıyorsanız, bunlar veri işleyicilerdir.

GDPR’nin ana ilkeleri nelerdir?

GDPR, kişisel verilerin nasıl ele alınması gerektiğine rehberlik eden yedi temel ilkeye dayanmaktadır:

 • Hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık: Kişisel veriler hukuka uygun, adil ve şeffaf bir şekilde işlenmelidir.
 • Amaç sınırlaması: Kişisel veriler, belirli, açık ve meşru amaçlar için toplanmalı ve bu amaçlarla bağdaşmayacak şekilde daha fazla işlenmemelidir.
 • Veri minimizasyonu: Kişisel veriler, işlendikleri amaçlar için yeterli, ilgili ve gerekli olanla sınırlı olmalıdır.
 • Doğruluk: Kişisel veriler doğru ve güncel tutulmalıdır. Hatalı veya güncelliğini yitirmiş veriler gecikmeden silinmeli veya düzeltilmelidir.
 • Saklama sınırlaması: Kişisel veriler, işlendikleri amaçlar için gerekli olandan daha uzun süre veri sahiplerinin kimliğinin tespit edilmesine izin verecek bir biçimde saklanmalıdır.
 • Bütünlük ve gizlilik: Kişisel veriler, yetkisiz veya yasa dışı işlemeye ve kazara kayıp, imha veya hasara karşı koruma da dahil olmak üzere, verilerin uygun güvenliğini sağlayacak şekilde işlenmelidir.
 • Hesap Verebilirlik: Veri denetleyicileri, GDPR ile uyumu gösterebilmeli ve yürüttükleri veya yetkilendirdikleri işleme faaliyetleri için sorumluluk alabilmelidir.

GDPR kapsamında veri konularının hakları nelerdir?

GDPR, bireylere kişisel verileriyle ilgili çeşitli haklar verir. Bunlar şunları içerir:

 • Bilgilendirilme hakkı: Veri sahipleri, kişisel verilerinin veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından nasıl işlendiğine ilişkin açık ve özlü bilgi alma hakkına sahiptir.
 • Erişim hakkı: Veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini ve kişisel verilerine ve ilgili bilgilere erişilip erişilmediğini veri denetleyicilerinden teyit alma hakkına sahiptir.
 • Düzeltme hakkı: İlgili kişiler, kendileri ile ilgili yanlış veya eksik kişisel verilerin düzeltilmesini veri sorumlularından talep etme hakkına sahiptir.
 • Silme hakkı: Veri sahiplerinin, verilerin orijinal amaç için artık gerekli olmadığı veya veri sahibinin onayını geri çektiği durumlar gibi belirli durumlarda, veri denetleyicilerinden kişisel verilerinin silinmesini talep etme hakları vardır.
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı: Veri sahipleri, veri denetleyicilerinden, verilerin doğruluğuna itiraz edildiğinde veya işlemenin hukuka aykırı olduğu ancak veri sahibinin silinmeye karşı çıktığı gibi belirli durumlarda kişisel verilerinin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • Veri taşınabilirliği hakkı: Veri sahipleri, kişisel verilerini veri denetleyicilerinden yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahiptir.
 • İtiraz etme hakkı: Veri sahipleri, kişisel verilerinin doğrudan pazarlama veya profil oluşturma gibi belirli amaçlarla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir.
 • Otomatik karar almaya tabi olmama hakkı: Veri sahipleri, açık rıza vermedikçe veya bir başkası için gerekli olmadıkça, yalnızca otomatik işlemeye dayalı olarak kendileri üzerinde hukuki veya önemli sonuçlar doğuran bir karara tabi tutulmama hakkına sahiptir. sözleşme veya yasa tarafından yetkilendirilmiş.

GDPR’ye nasıl uyum sağlayabilirsiniz?

GDPR’ye uymak, işletmenizin
müşterilerinizin ve kullanıcılarınızın kişisel verilerine saygı duymasını ve bunları korumasını sağlamak için birkaç adım atmayı gerektirir. Bu adımlardan bazıları şunlardır:

 • Veri denetimi yapmak: Hangi kişisel verileri topladığınızı, işlediğinizi ve sakladığınızı, bunların nereden geldiğini, nereye gittiğini ve ne kadar süreyle sakladığınızı belirlemelisiniz. Ayrıca, her işleme faaliyetinin yasal dayanağını ve ilgili riskleri de belgelemelisiniz.
 • Gizlilik politikanızı güncelleme: Gizlilik politikanızı GDPR gerekliliklerini yansıtacak şekilde gözden geçirmeli ve güncellemeli ve müşterilerinizi ve kullanıcılarınızı kişisel verilerini nasıl kullandığınız, haklarının neler olduğu ve bunları nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgilendirmelisiniz.
 • Geçerli rızanın alınması: Başka bir yasal dayanağınız olmadıkça, müşterileriniz ve kullanıcılarınız kişisel verilerini toplamadan veya işlemeden önce onlardan açık ve müspet onay almalısınız. Ayrıca, rızalarını istedikleri zaman geri çekmelerini de kolaylaştırmalısınız.
 • Veri korumasını tasarım ve varsayılan olarak uygulama: Veri koruma ilkelerini ve önlemlerini, ürünlerinizin ve hizmetlerinizin tasarımından sistemlerinizin ve ayarlarınızın yapılandırılmasına kadar işinizin her yönüne yerleştirmelisiniz. Ayrıca topladığınız ve işlediğiniz kişisel veri miktarını en aza indirmeli ve bunlara erişimi sınırlandırmalısınız.
 • Verilerinizin güvenliğini sağlama: Kişisel verilerinizi yetkisiz veya yasa dışı işleme ve kazara kayıp, imha veya hasara karşı korumak için uygun teknik ve kurumsal önlemleri almalısınız.
 • Veri ihlallerinin bildirilmesi: Hak ve özgürlükleri için risk oluşturan herhangi bir kişisel veri ihlalini ilgili denetim makamına ve etkilenen veri sahiplerine, gereksiz bir gecikme olmaksızın ve mümkünse, bunun farkına vardıktan sonra 72 saat içinde bildirmelisiniz.
 • Bir veri koruma görevlisi atama: GDPR ile uyumunuzu denetlemekten sorumlu olan ve denetim makamı ile veri sahipleri için bir irtibat noktası görevi gören bir veri koruma görevlisi (DPO) atamanız gerekebilir. Bir kamu kurumu veya kuruluşuysanız veya temel faaliyetleriniz özel veri kategorilerinin büyük ölçekli işlenmesini veya bireylerin düzenli ve sistematik olarak izlenmesini içeriyorsa bu zorunludur.
 • Denetleyici makamlarla işbirliği yapma: Kendi yetki alanınızdaki denetleyici makamlarla işbirliği yapmalı ve onların taleplerine ve yönlendirmelerine uymalısınız. Gerekirse GDPR ile uyumluluğunuzu göstermeye de hazırlıklı olmalısınız.

GDPR işletmeniz için neden önemlidir?

GDPR yalnızca yasal bir yükümlülük değil, aynı zamanda işletmenizin müşterileriniz ve kullanıcılarınızla güven ve sadakat oluşturması için bir fırsattır. GDPR’ye uyarak onların gizliliğine ve güvenliğine saygı duyduğunuzu ve kişisel verilerine değer verdiğinizi gösterebilirsiniz. Bu, itibarınızı artırabilir, müşteri memnuniyetinizi artırabilir ve size pazarda rekabet avantajı sağlayabilir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği ayrıca, uzun vadede işinize fayda sağlayabilecek iyi veri uygulamalarını benimsemenizi teşvik eder. Yalnızca gerekli verileri toplayarak, bunları yasalara uygun ve şeffaf bir şekilde işleyerek ve uygun şekilde güvence altına alarak veri ihlalleri, para cezaları, davalar ve itibar zedelenmesi risklerini azaltabilirsiniz. Ayrıca verilerinizin kalitesini iyileştirebilir, pazarlama stratejilerinizi optimize edebilir ve ürün ve hizmetlerinizi yenileyebilirsiniz.

Düzenleme, bir kerelik bir proje değil, sürekli izleme ve güncelleme gerektiren devam eden bir süreçtir. GDPR ile ilgili en son gelişmelerden ve en iyi uygulamalardan haberdar olmalısınız ve gerekirse profesyonel tavsiye almalısınız. Bunu yaparak işletmenizin her zaman GDPR ile uyumlu ve geleceğe hazır olmasını sağlayabilirsiniz.

GDPR’nin Temel Gereksinimleri nelerdir?

Veri denetleyicileri ve veri işleyiciler için GDPR’nin temel gereksinimlerinden bazıları şunlardır:

 • Rıza, sözleşme, hukuki yükümlülük, meşru menfaat vb. gibi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuka uygun bir dayanağa sahip olmak.
 • Kişisel verilerin nasıl ve neden işlendiği ve kişilerin verileriyle ilgili hangi haklara sahip olduğu konusunda açık ve şeffaf bilgi vermek.
 • Kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamak.
 • Kişisel veri ihlallerini 72 saat içinde ilgili denetim makamına ve etkilenen kişilere bildirmek.
 • Yüksek riskli işleme faaliyetleri için veri koruma etki değerlendirmeleri (DPIA’lar) yapmak.
 • Temel faaliyetler, bireylerin büyük ölçekte düzenli ve sistematik olarak izlenmesini veya özel veri kategorilerinin (sağlık, biyometrik veya genetik veriler gibi) işlenmesini içeriyorsa, bir veri koruma görevlisi (VPO) atamak.
 • Veri minimizasyonu, doğruluk, depolama sınırlaması, bütünlük ve hesap verebilirlik ilkelerine uymak.

GDPR Kapsamında Bireyler İçin Yeni Haklar Nelerdir?

GDPR ayrıca bireylere kişisel verileriyle ilgili olarak aşağıdakiler gibi yeni haklar sunar:

 • Bilgilendirilme hakkı: Bireyler, kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve bu verilere ilişkin hangi haklara sahip oldukları konusunda açık ve özlü bilgi alma hakkına sahiptir.
 • Erişim hakkı: Bireyler, bir veri denetleyicisi veya işleyicisi tarafından tutulan kişisel verilerinin bir kopyasını talep etme hakkına sahiptir.
 • Düzeltme hakkı: Bireyler, yanlış veya eksik kişisel verilerin düzeltilmesini veya tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • Silme hakkı: Kişiler, belirli durumlarda kişisel verilerinin silinmesini veya veri sorumlusunun veya işleyicinin sistemlerinden çıkarılmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı: Kişiler, kişisel verilerinin işlenmesinin belirli durumlarda sınırlandırılmasını veya durdurulmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • Veri taşınabilirliği hakkı: Bireyler, kişisel verilerinin bir veri denetleyicisinden veya işlemciden diğerine yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • İtiraz etme hakkı: Bireyler, kişisel verilerinin doğrudan pazarlama amaçları veya meşru menfaatlere dayalı olarak işlenmesi gibi belirli türlere itiraz etme hakkına sahiptir.
 • Otomatik karar almaya tabi olmama hakkı: Bireyler, yalnızca otomatik işlemeye (profil oluşturma dahil) dayalı olarak kendileri üzerinde yasal veya önemli etkileri olan kararlara tabi olmama hakkına sahiptir.

İşletmeniz için GDPR’nin Faydaları ve Fırsatları Nelerdir?

GDPR, işletmenizi birçok yönden etkiler. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin mevcut politika ve uygulamalarınızı gözden geçirmenizi ve uyumluluğu sağlamak için gerekli değişiklikleri yapmanızı gerektirir. Ayrıca, müşterilerinizi ve çalışanlarınızı kişisel verilerini nasıl kullandığınız ve bu verilerle ilgili hangi haklara sahip oldukları konusunda bilgilendirmenizi gerektirir. Ayrıca, GDPR’ye uymamanız durumunda sizi olası para cezalarına ve cezalara maruz bırakır. Uyumsuzluk için maksimum para cezası, hangisi daha yüksekse, 20 milyon Euro’ya veya yıllık küresel cironuzun %4’üne kadardır.

Ancak GDPR, işletmeniz için birçok avantaj ve fırsat da sunar. Gizlilik ve güvenliklerine saygı duymanızı takdir edecekleri için müşterileriniz ve çalışanlarınız arasında güven ve sadakat oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, yalnızca ihtiyacınız olan verileri toplayıp işleyeceğiniz ve amacına uygun olarak kullanacağınız için veri kalitenizi ve verimliliğinizi artırmanıza da yardımcı olur. Ürünlerinizi veya hizmetlerinizi kişisel veri haklarının giderek daha fazla farkında olan ve bu konuda endişe duyan AB ve AEA’daki müşterilere sunabileceğiniz için küresel pazarda rekabet avantajı elde etmenize de yardımcı olur.

GDPR’ye Uyum Sağlamak için Hangi Adımları Atmanız Gerekiyor?

GDPR’ye uymak için aşağıdakiler gibi birkaç adım atmanız gerekir:

 • Bir veri denetimi gerçekleştirin: Hangi kişisel verileri topladığınızı, işlediğinizi ve sakladığınızı, bunların nereden geldiğini, nereye gittiğini ve ne kadar süreyle sakladığınızı belirleyin. Ayrıca her işleme faaliyetinin yasal dayanağını belirleyin ve veri akışlarınızı ve işleme faaliyetlerinizi belgeleyin.
 • Gizlilik politikanızı güncelleyin: GDPR gerekliliklerine uygun olduğundan emin olmak için gizlilik politikanızı gözden geçirin ve revize edin. Gizlilik politikanız, kim olduğunuz, hangi kişisel verileri neden topladığınız, kişisel verileri nasıl kullandığınız ve paylaştığınız, kişisel verileri ne kadar süreyle sakladığınız, kişilerin verileriyle ilgili hangi haklara sahip olduğu, haklarını nasıl kullanabilecekleri gibi bilgileri içermelidir. sizinle veya DPO’nuzla vb. nasıl iletişim kurabilecekleri.
 • Onay alın: Kişisel verileri işlemek için yasal dayanak olarak onaya güveniyorsanız, verilerini toplamadan veya kullanmadan önce bireylerden geçerli onay almanız gerekir. Rıza serbestçe verilmiş, spesifik, bilgilendirilmiş ve açık olmalıdır. Ayrıca, bireylerin rızalarını istedikleri zaman geri çekmeleri için açık ve kolay bir yol sağlamanız gerekir.
 • Güvenlik önlemlerini uygulayın: Kişisel verileri yetkisiz veya yasa dışı erişime, kullanıma, ifşaya, değiştirilmeye veya imhaya karşı korumak için uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygulamanız gerekir. Buna şifreleme, takma ad verme, erişim kontrolü, yedekleme, güvenlik duvarı, antivirüs vb. dahildir.
 • Veri ihlallerini bildirin: Herhangi bir kişisel veri ihlalini, bunlardan haberdar olmanızdan itibaren 72 saat içinde ilgili denetim makamına ve etkilenen bireylere bildirmeniz gerekir. Ayrıca, ne olduğu, ne zaman olduğu, hangi verilerin dahil olduğu, hangi eylemlerin gerçekleştirildiği vb. gibi ihlalin ayrıntılarını da belgelemeniz gerekir.
 • DPIA’ların Yürütülmesi: Bireylerin hakları ve özgürlükleri için önemli bir risk oluşturabilecek yüksek riskli işleme faaliyetleri için DPIA’lar yürütmeniz gerekir. DPIA, bir işleme faaliyetinin kişisel verilerin korunması üzerindeki potansiyel etkisini belirlemenize ve değerlendirmenize ve riski azaltmak veya en aza indirmek için önlemler almanıza yardımcı olan bir süreçtir.
 • Bir DPO atama: Temel faaliyetleriniz, bireylerin büyük ölçekte düzenli ve sistematik olarak izlenmesini veya özel veri kategorilerinin işlenmesini içeriyorsa, bir DPO atamanız gerekir. DPO, GDPR ile uyumluluğunuzu denetlemekten ve bireyler ve yetkililer için bir irtibat noktası olarak hareket etmekten sorumlu olan kişidir.
 • Kişi haklarına saygı gösterin: Kişilerin erişim, düzeltme, silme, kısıtlama, taşınabilirlik, itiraz vb. kişisel veri haklarına ilişkin taleplerine saygı duymalı ve bunları yerine getirmelisiniz. isteklerine bir ay içinde cevap verir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir