Evlilik Sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi

Evlilik sözleşmesi, evlenecek olan çiftler arasında yapılan ve mal rejimini belirlemeyi amaçlayan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, evlilik tarihinde veya sonrasında elde edilecek malların paylaşımını düzenler. Genellikle evlilik öncesinde yapılır, ancak evlilik birliği kurulduktan sonra da yapılabilir. Evlilik sözleşmesi, eşlerin mal varlıklarını ve haklarını korumak, malların paylaşımını belirlemek ve gelecekte olası anlaşmazlıkları önlemek amacıyla yapılır.

Temel olarak, evlilik sözleşmesi, eşler arasındaki mal rejimini belirleyen bir belgedir. Bu belge, evlilik birliği içindeki mal varlığının nasıl yönetileceğini, hangi koşullarda paylaşılacağını ve evlilik sona erdiğinde mal varlığının nasıl tasfiye edileceğini belirler. Eşler, evlilik sözleşmesi ile kendi mal varlıklarını koruyabilir, miras haklarını düzenleyebilir ve evlilik dışı mallarını belirleyebilirler. Bu sözleşme, eşler arasında bir güven unsurunu oluşturarak evlilik sürecini daha sağlam temellere oturtmayı amaçlar.

Evlilik sözleşmesi, genellikle evlilik öncesinde yapılır ve noter onayı gerektirir. Eşler, noter huzurunda bu sözleşmeyi imzalar ve noter tarafından onaylanır. Bu sayede, sözleşme geçerli hale gelir ve tarafların hakları kanunen korunmuş olur. Evlilik sürecinde herhangi bir anlaşmazlık durumunda, evlilik sözleşmesi taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri netleştirir ve hukuki bir dayanak sağlar. Bu nedenle, evlilik öncesi veya sonrasında bu tür bir sözleşme yapmak önemlidir.

Evlilik Sözleşmesinin Tanımı ve Amacı

Evlilik sözleşmesi, evlenecek olan çiftlerin mal rejimini belirlemek amacıyla yaptıkları sözleşmedir. Bu sözleşme, eşlerin evlilik tarihinde sahip oldukları veya sonradan elde edecekleri malların paylaşımını düzenler. Temel olarak, mal ayrılığı sözleşmesi olarak da adlandırılan evlilik sözleşmesi, eşler arasındaki mal rejimini belirleyen bir sözleşme türüdür.

Evlilik Sözleşmesinin Yapılma Zamanı ve Şekli

Mal ayrılığı sözleşmesi, genellikle evlilik öncesinde yapılır ve nikah başvurusunda bulunulduğunda evlendirme memurluğuna ibraz edilir. Ancak, evlilik birliği kurulduktan sonra da tarafların bu sözleşmeyi yapmaları mümkündür. Evlilik sözleşmesi yazılı olarak yapılmalı ve noter tarafından onaylanmalıdır. Noter, sadece eşlerin imzalarını doğrular, sözleşmenin içeriğini değil. Ancak, noterler tarafından hazırlanan mal ayrılığı sözleşmesi de imzalanabilir.

Evlilik Sözleşmesinin Geçerlilik Süresi ve İçeriği

Evlilik sözleşmesi, boşanma veya ölümle kendiliğinden sona erer. Ancak, eşlerin anlaşması halinde veya değişiklik yapmak istediklerinde sözleşme değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Sözleşme, yapıldığı tarihten itibaren geçerlidir ve geriye doğru etki etmez. Sözleşmenin içeriği sadece mal rejimini düzenlemekle sınırlıdır. Başka hususlar, sözleşmede yer almaz. Örneğin, çocuk yapma konusu veya ev işlerinin bölüşümü gibi konular evlilik sözleşmesinde yer almaz. Ayrıca, hukuka, ahlaka, kamu düzenine aykırı veya fiilen imkansız olan hususlar da sözleşmede geçerli olmaz.

Evlilik Sözleşmesinin Zorunluluğu

Mal ayrılığı sözleşmesi yapmak zorunlu değildir. Kanunen, eşler arasında evlilikle birlikte geçerli olan mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Ancak, eşlerin kendi malları üzerinde daha fazla kontrol istemeleri veya önceden belirlenmiş bir mal rejimini tercih etmeleri durumunda, evlilik sözleşmesi yapmaları önemlidir.

Evlilik sözleşmesi, evlilik sürecindeki belirsizlikleri azaltabilir ve tarafların haklarını koruyabilir. Bu nedenle, evlilik öncesinde veya sonrasında bu konuda bir uzmana danışmak ve gerektiğinde bir evlilik sözleşmesi hazırlamak önemlidir.

Evlilik Sözleşmesinin İçeriği ve Sınırları

Evlilik sözleşmesi, evlilik birliği içindeki mal rejimini düzenlemekle sınırlıdır. Bu sözleşme, eşler arasındaki malların paylaşımını, miras hakkını, mal varlığının yönetimini ve tasfiyesini belirler. Ancak, belirli hususlar evlilik sözleşmesinde yer alamaz. Örneğin, eşlerin çocuk sahibi olma kararı, ev işlerinin nasıl yapılacağı gibi konular bu sözleşme kapsamında değildir.

Evlilik Sözleşmesinin Noter Onayı ve Geçerliliği

Evlilik sözleşmesi, noter tarafından onaylanmalıdır. Noter, sadece eşlerin imzalarının gerçek olduğunu doğrular; sözleşmenin içeriğini değil. Onaylanmayan bir sözleşme geçerli olmayacaktır. Bu nedenle, sözleşmenin hazırlanması ve onaylanması sürecinde dikkatli olunmalıdır.

Evlilik Sözleşmesinin Sonlanması ve Değiştirilmesi

Evlilik sözleşmesi, boşanma veya ölümle sona erer. Ancak, eşlerin anlaşması durumunda veya değişiklik yapmak istediklerinde sözleşme değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Bu durumda, tarafların tekrar bir noter aracılığıyla yeni bir sözleşme yapmaları gerekir.

Evlilik Sözleşmesinin Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

Evlilik sözleşmesi, karmaşık hukuki konular içerebilir ve tarafların haklarını doğru bir şekilde korumak için uzman bir avukattan danışmanlık almak önemlidir. Bir avukat, taraflara sözleşme sürecinde rehberlik edebilir, haklarını korumak için gerekli adımları atabilir ve sözleşmenin geçerli ve adil olduğundan emin olabilir.

Evlilik sözleşmesi yapma kararı, evlilik öncesi veya sonrası önemli bir adımdır ve doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Uzman bir avukattan hukuki danışmanlık almak, tarafların haklarını korumak ve hukuki süreci doğru bir şekilde yönetmek için önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik sözleşmesi, eşlerin evlilik öncesinde veya evlilik birliği içinde yapabilecekleri, mal rejimini belirleyen bir sözleşmedir. Mal rejimi, evlilik süresince edinilen malların paylaşımını düzenleyen kurallar bütünüdür. Evlilik sözleşmesi ile eşler, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminden farklı bir mal rejimi seçebilirler. Bu sayede, evliliğin sona ermesi durumunda (boşanma, ölüm veya gaiplik kararı) mal paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşanmasının önüne geçilebilir.

Evlilik sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 202-236. maddelerinde düzenlenmiştir. Evlilik sözleşmesinin geçerli olması için sıkı şekil şartlarına uyulması gerekir. Bu şartlar şunlardır:

– Evlilik sözleşmesi noterde düzenlenmeli veya onaylanmalıdır.
– Evlilik sözleşmesi evlenme başvurusu sırasında yazılı olarak da yapılabilir.
– Evlilik sözleşmesi tarafların iradelerine uygun olarak yapılmalıdır.
– Evlilik sözleşmesi ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı olmamalıdır.

Evlilik sözleşmesinin içeriği ise sadece mal rejimine ilişkin olmalıdır. Evlilik sözleşmesinde tazminat, nafaka, velayet gibi konulara yer verilemez. Ayrıca evlilik sözleşmesi ile miras hükümleri değiştirilemez.

Evlilik Sözleşmesinin Türleri Nelerdir?

Evlilik sözleşmesi ile eşler, yasada belirlenen dört farklı mal rejimi türünden birini seçebilirler. Bu türler şunlardır:

– Edinilmiş mallara katılma rejimi: Bu rejim yasal mal rejimidir. Eğer eşler aksine bir irade beyan etmezlerse bu rejim uygulanır. Bu rejime göre eşlerin kişisel malları kendilerine aittir. Ancak evlilik süresince edindikleri malların değer artışları ortaktır ve evliliğin sona ermesi halinde paylaştırılır.
– Mal ayrılığı rejimi: Bu rejimde eşlerin malları tamamen ayrıdır. Eşlerin kişisel malları olduğu gibi edindikleri mallar da kendilerine aittir. Evliliğin sona ermesi halinde mal paylaşılmaz.
– Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi: Bu rejimde de eşlerin malları kısmen ayrıdır. Eşlerin kişisel malları ve edindikleri malların kimin üzerinde olduğu belli olanlar kendilerine aittir. Ancak edindikleri malların kimin üzerinde olduğu belli olmayanlar ortak mülkiyete girer ve paylaştırılır.
– Mal ortaklığı rejimi: Bu rejimde eşlerin malları tamamen ortaktır. Eşlerin kişisel malları da dahil olmak üzere edindikleri tüm mallar ortak mülkiyete girer ve paylaştırılır.

Evlilik Sözleşmesinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Evlilik sözleşmesinin avantajları şunlardır:

– Eşler, kendi mal rejimlerini kendileri belirleyebilirler.
– Eşler, mal rejimini evlilik öncesinde veya evlilik içinde değiştirebilirler.
– Eşler, mal paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşamazlar.
– Eşler, mal rejimini seçerken kendi ekonomik durumlarına, mesleklerine, beklentilerine göre karar verebilirler.

Evlilik sözleşmesinin dezavantajları şunlardır:

– Eşler, evlilik sözleşmesi yaparken evliliğin sona ereceği ihtimalini düşünmek zorunda kalabilirler. Bu da evliliğe güven duygusunu zedeleyebilir.
– Eşler, evlilik sözleşmesi yaparken birbirlerinin mal varlıklarını bilmek zorunda kalabilirler. Bu da mahremiyet ihlali oluşturabilir.
– Eşler, evlilik sözleşmesi yaparken yanlış bir mal rejimi seçebilirler. Bu da ileride pişmanlık duymalarına neden olabilir.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmesi yapmak isteyen eşlerin aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:

– Öncelikle eşler, hangi mal rejimi türünü seçeceklerine karar vermelidir. Bu kararı verirken eşlerin kendi ekonomik durumlarına, mesleklerine, beklentilerine göre bir değerlendirme yapmaları önerilir.
– Daha sonra eşler, bir notere başvurmalıdır. Noterde evlilik sözleşmesi düzenlenir veya onaylanır. Evlilik sözleşmesinin noterde yapılması zorunludur. Aksi halde geçerli olmaz.
– Evlilik sözleşmesi yapmak isteyen eşlerin 18 yaşını doldurmuş olması ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Ayrıca eşlerin evli olmaması veya boşanma davası açmamış olması da şarttır.
– Evlilik sözleşmesi yapmak isteyen eşlerin bir avukattan hukuki destek almaları faydalı olacaktır. Avukat, eşlere mal rejimi türleri hakkında bilgi verebilir, evlilik sözleşmesinin içeriğini hazırlayabilir ve eşleri hak kaybına uğramaktan koruyabilir.

Evlilik Sözleşmesi Örneği

Evlilik sözleşmesi örneği aşağıdaki gibidir:

T.C. … NOTERLİĞİ

EVLENME SÖZLEŞMESİ

Taraflar:

1) … (Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Adres)

2) … (Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Adres)

Sözleşmenin Konusu:

Taraflar arasında yapılan bu sözleşme ile tarafların evlenmeleri halinde uygulanacak olan mal rejimi belirlenmiştir.

Sözleşmenin Şekli:

Bu sözleşme … Noterliği’nde düzenlenmiştir.

Sözleşmenin İçeriği:

Taraflar arasında uygulanacak olan mal rejimi … (Mal ayrılığı rejimi / Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi / Mal ortaklığı rejimi) dir.

Bu rejime göre tarafların kişisel malları ve edindikleri malların paylaşımları ayrıntılı olarak şu şekildedir.

Taraflar arasında uygulanacak olan mal rejimi mal ayrılığı rejimidir.

Bu rejime göre tarafların kişisel malları ve edindikleri mallar şu şekilde paylaşılır:

  1. Kişisel Mallar: Her bir taraf, evlenme tarihinden itibaren sahip olduğu ve sonradan edineceği tüm malvarlığının mülkiyetine ve yönetimine tek başına sahiptir. Bu malvarlığı, taşınmazlar, banka hesapları, araçlar ve diğer kişisel malları içerir.
  2. Edinilen Mallar: Evlilik süresince edinilen mallar, her bir eşin kendi mülkiyetine dahil olur ve evliliğin sona ermesi durumunda, bu malların paylaşımı söz konusu değildir.
  3. Borçlar: Taraflar, evlilik süresince edindikleri borçlar konusunda da kendi sorumluluklarını taşırlar. Her eş, kendi adına yaptığı borçlanmalardan dolayı sorumludur ve diğer eşi bu borçlardan müştereken sorumlu tutamaz.
  4. Miras ve Bağışlar: Her eş, adına yapılan miras veya bağışları kendi kişisel malı olarak kabul eder ve bu tür malvarlığı evlilik birliğine dahil edilmez.
  5. Vergi Borçları: Taraflar, evlilik birliği içinde oluşabilecek vergi borçlarından kendi payları oranında sorumludurlar ve diğer eşten bu borçlar konusunda talepte bulunamazlar.

Bu sözleşme ile tarafların malvarlıkları arasında net bir ayrım yapılmış ve her bir eşin kişisel mülkiyetinin korunması sağlanmıştır. Bu şekilde, evliliğin sona ermesi durumunda mal paylaşımı konusunda herhangi bir belirsizlik veya anlaşmazlık yaşanmayacaktır.

Avukat Desteği

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir