Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu

Edimin ifasına fesat karıştırma suçu, kamu ihalelerinin şeffaf, adil ve rekabetçi bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir suçtur.

Edimin ifasına fesat karıştırma, kamu ihalelerinde yüklenici kişinin idareyle imzaladığı sözleşmeye uygun olarak edimini yerine getirmemesi veya eksik getirmesi sonucunda kamunun zarara uğramasına neden olan bir suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun 236. maddesinde düzenlenen bu suç, kamu yararını zedeleyen ve yolsuzluklara yol açan bir fiildir.

Edimin ifasına fesat karıştırma suçunun oluşması için şu unsurların gerçekleşmesi gerekir:

– Failin ihale kararının kesinleşmesinden sonra ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişi olması
– Failin idareyle sözleşme imzalaması
– Failin sözleşmede belirtilen edimini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi
– Failin bu şekilde kamunun zarara uğramasına neden olması
– Failin kasten hareket etmesi

Edimin ifasına fesat karıştırma suçu, seçimlik hareketli bir suçtur. Bu suç, aşağıdaki şekillerde işlenebilir:

– İhale kararında veya sözleşmede niteliği belirtilen maldan başka bir malın teslim veya kabul edilmesi
– İhale kararında veya sözleşmede belirlenen miktardan daha az malın teslim veya kabul edilmesi
– İhale kararında veya sözleşmede belirlenen süreden sonra malın teslim veya kabul edilmesi
– İhale kararında veya sözleşmede belirlenen nitelikteki hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi
– İhale kararında veya sözleşmede belirlenen süreden sonra hizmetin verilmesi

Edimin ifasına fesat karıştırma suçunun cezası, bu suçu işleyen kişiye 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir. Ayrıca, failin elde ettiği menfaatin beş katından az olmamak üzere adli para cezası da uygulanır.

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Yargıtay Kararları

Edimin ifasına fesat karıştırma suçu ile ilgili Yargıtay kararları, bu suçun unsurları, cezası ve yargılama usulleri hakkında önemli ipuçları vermektedir. Bu kararlardan bazıları şunlardır:

– Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2019/1013 E., 2019/1014 K. sayılı kararı: “Sanıkların ihaleyi kazandıkları tarihten itibaren edimlerini yerine getirmemeleri nedeniyle idareye verilen zararın tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.”

Ceza hukuku ile ilgili daha fazla yazımızı okumak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com
Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir