DNA Testi ile Babalığın Tespiti

DNA Testi ile Babalığın Tespiti

DNA testi, çocuk ile anne veya baba arasındaki biyolojik ilişkinin kesin olarak belirlenmesini sağlayan bir yöntemdir. Özellikle babalık davalarında, soy bağının tespiti için DNA testi sıkça kullanılmaktadır. Bu yazıda, DNA testinin ne olduğu, nasıl yapıldığı, hangi durumlarda gerekli olduğu ve hukuki sonuçları hakkında bilgi verilecektir.

DNA Testi Nedir?

DNA (Deoksiribo Nükleik Asit), insanların ve diğer canlıların genetik bilgilerini taşıyan moleküldür. Her insanın DNA’sı kendine özgüdür ve yarıdan yarıya anne ve babadan alınır. Bu nedenle, DNA testi ile çocuk ile anne veya baba arasındaki genetik uyum ölçülebilir.

DNA testi için, kişilerden kan, tükürük, saç veya tırnak gibi biyolojik örnekler alınır ve laboratuvarda analiz edilir. Analiz sonucunda, kişilerin DNA profilleri elde edilir ve karşılaştırılır. Eğer kişiler arasında genetik bir bağ varsa, bu test sonucunda ortaya çıkar.

DNA Testi Nasıl Yapılır?

DNA testi yapılabilmesi için, öncelikle testin yapılacağı kişilerin rızası alınmalıdır. Rıza alınırken, kişilerin kimlik bilgileri de doğrulanmalıdır. Eğer test yapılacak kişi 18 yaşından küçükse, anne veya babasının izni gereklidir.

Rıza alındıktan sonra, kişilerden biyolojik örnekler toplanır. Bu örnekler genellikle kan veya yanak içinden alınan tükürük örnekleridir. Ancak bazen saç, tırnak veya diş fırçası gibi örnekler de kullanılabilir.

Biyolojik örnekler laboratuvara gönderilir ve burada DNA izolasyonu yapılır. DNA izolasyonu, biyolojik materyalden DNA’nın ayrıştırılması işlemidir. Daha sonra DNA’nın belirli bölgeleri çoğaltılır ve elektroforez denilen bir yöntemle ayrılır. Böylece kişilerin DNA profilleri elde edilir.

DNA profilleri karşılaştırılır ve aralarındaki benzerlik oranı hesaplanır. Eğer benzerlik oranı yüksekse (genellikle %99.99), kişiler arasında biyolojik bir bağ olduğu kabul edilir. Eğer benzerlik oranı düşükse (genellikle %0), kişiler arasında biyolojik bir bağ olmadığı kabul edilir.

DNA Testi Hangi Durumlarda Gerekli Olur?

DNA testi, genellikle babalık davalarında gerekli olur. Babalık davası, çocuğun baba ile soy bağının kurulması veya reddedilmesi için açılan davadır. Babalık davası açabilen kişiler şunlardır:

– Çocuk: Çocuk 18 yaşını doldurduktan sonra kendi adına babalık davası açabilir.
– Anne: Anne çocuğun doğumundan itibaren 5 yıl içinde babalık davası açabilir.
– Baba: Baba çocuğun doğumundan itibaren 5 yıl içinde babalık davası açabilir. Ancak baba, çocuğun kendisinden olduğunu kabul etmişse veya çocuğun nüfus kaydına geçmişse, babalık davası açamaz.

Babalık davasında, çocuk ile baba arasındaki biyolojik ilişkinin tespiti için DNA testi yapılması talep edilebilir. Bu talep, dava taraflarından biri tarafından veya mahkeme tarafından re’sen yapılabilir. DNA testi talebi, davanın açıldığı mahkemeye yapılır.

DNA testi talebi değerlendirilirken, mahkeme şu hususlara dikkat eder:

– DNA testinin yapılmasının hukuki yararı olup olmadığı
– DNA testinin yapılmasının kişilerin özel hayatına ve kişilik haklarına aykırı olup olmadığı
– DNA testinin yapılmasının çocuğun üstün yararına uygun olup olmadığı

Mahkeme, bu hususları göz önünde bulundurarak, DNA testi talebini kabul veya reddeder. DNA testi talebi kabul edilirse, mahkeme testin yapılacağı laboratuvarı belirler ve taraflara tebliğ eder. Taraflar, belirlenen süre içinde laboratuvara giderek biyolojik örneklerini verirler.

DNA Testinin Hukuki Sonuçları Nelerdir?

DNA testinin sonucu, mahkemeye rapor olarak sunulur. Mahkeme, raporu değerlendirerek karar verir. Kararda, çocuk ile baba arasındaki soy bağının kurulması veya reddedilmesi hükmedilir.

Soy bağının kurulması halinde, çocuk ile baba arasında şu hukuki sonuçlar doğar:

– Çocuk baba ile aynı soyadını alır.
– Çocuk baba ile mirasçı olur.
– Çocuk baba ile akrabalık ilişkisi kurar.
– Çocuk baba ile velayet ve nafaka haklarına sahip olur.

Soy bağının reddedilmesi halinde, çocuk ile baba arasında şu hukuki sonuçlar doğar:

– Çocuk baba ile soyadını kaybeder.
– Çocuk baba ile mirasçı olmaktan çıkar.
– Çocuk baba ile akrabalık ilişkisi sona erer.
– Çocuk baba ile velayet ve nafaka haklarını yitirir.

Sonuç olarak, DNA testi ile babalığın tespiti, hem biyolojik hem de hukuki açıdan önemli bir konudur. Bu konuda uzman bir avukattan destek almak, dava sürecini kolaylaştırır ve hak kaybını önler.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir