Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli serbestlik, ceza infaz kurumlarında hükümlülerin belirli bir süre cezalarını çektikten sonra, kalan sürelerini topluma yararlı bir işte çalışarak veya belirli kurallara uyarak geçirmelerine olanak tanıyan bir uygulamadır. Denetimli serbestlik, hem hükümlülerin topluma yeniden uyum sağlamalarına hem de cezaevi kapasitesinin rahatlatılmasına katkıda bulunmaktadır. Ancak denetimli serbestlikten yararlanabilmek için bazı şartlar ve prosedürler vardır. Bu yazımızda, denetimli serbestlik dilekçesi örneği ve nasıl yazılacağı hakkında bilgi vereceğiz.

Denetimli Serbestlikten Kimler Yararlanabilir?

Denetimli serbestlikten yararlanmak için bazı şartlar vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

– Mahkeme tarafından verilen hapis cezasının iki yıl veya daha az olması
– Hapis cezasının infazına başlanmış olması
– Hapis cezasının en az üçte birinin cezaevinde çekilmiş olması
– Cezaevinde kaldığı süre boyunca iyi hal göstermiş olması
– Denetimli serbestlik şartlarına uyacağına dair taahhütname vermesi

Denetimli serbestlikten yararlanmak isteyen kişi, bu şartları taşıyıp taşımadığını infaz hakimi veya denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurarak öğrenebilir. Başvuru sonucunda uygun görülürse, denetimli serbestlik kararı verilir ve kişi cezaevinden çıkarılır.

Denetimli Serbestlik Süreci Nasıl İşler?

Denetimli serbestlik süreci, kişiye verilen şartlara göre değişiklik gösterir. Genel olarak, denetimli serbestlik süresince kişi şunları yapmalıdır:

– Belirlenen aralıklarla denetimli serbestlik müdürlüğüne giderek imza atmalı
– Belirlenen kurum veya kuruluşta topluma yararlı bir iş yapmalı
– Belirlenen yerlere gitmemeli ve belirlenen kişilerle görüşmemeli
– Uyuşturucu veya alkol kullanmamalı ve testlere tabi tutulmalı
– Eğitim, meslek edindirme, psikolojik danışmanlık gibi programlara katılmalı

Denetimli serbestlik sürecinde kişi, denetimli serbestlik memuru tarafından takip edilir. Kişi, şartlara uymadığı takdirde denetimli serbestlik kararı iptal edilir ve hapis cezasının kalan kısmını cezaevinde tamamlamak zorunda kalır.

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Denetimli serbestlik dilekçesi, hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanmak istediğini belirten ve bu talebinin gerekçelerini açıklayan bir dilekçedir. Denetimli serbestlik dilekçesi, hükümlünün yattığı ceza infaz kurumunun bağlı olduğu Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben yazılır. Denetimli serbestlik dilekçesinde aşağıdaki hususlara yer verilmesi gerekir:

– Dilekçenin başında, hükümlünün adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, dosya numarası ve yattığı ceza infaz kurumunun adı yazılır.
– Dilekçenin giriş bölümünde, hükümlünün hangi suçtan dolayı ne kadar ceza aldığı, ne kadarını yattığı ve kalan süresinin ne kadar olduğu belirtilir.
– Dilekçenin ana bölümünde, hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanmak istediği, bu talebinin nedenleri ve denetimli serbestlik süresince uyacağı kurallar açıklanır. Hükümlü, denetimli serbestlikten yararlanmak için şu gerekçeleri ileri sürebilir:

– Ailevi, sağlık veya ekonomik sorunları olduğu,
– Topluma yararlı bir işte çalıştığı veya çalışabileceği,
– Eğitimine devam ettiği veya devam edebileceği,
– Cezaevinde iyi hal gösterdiği ve disiplin cezası almadığı,
– Topluma zarar vermeyeceği ve suça bulaşmayacağı.

– Dilekçenin son bölümünde, hükümlü talebinin kabul edilmesini ve denetimli serbestlik uygulamasından faydalandırılmasını istediğini belirtir ve dilekçesini imzalar.
– Dilekçeye, hükümlünün nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı, varsa sağlık raporu, çalıştığı veya çalışabileceği iş yerinden alınacak belge, eğitim durumunu gösteren belge gibi ekler eklenir.

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Aşağıda denetimli serbestlik dilekçesi örneği verilmiştir. Bu örnek, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Her hükümlünün kendi durumuna göre dilekçesini hazırlaması gerekmektedir.

Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na

Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No: 12345678910
Dosya No: 2021/123
Ceza İnfaz Kurumu: Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu

Yukarıda bilgileri verilen hükümlü olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca “Hakaret” suçundan dolayı 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış bulunmaktayım. Ceza infaz kurumunda 9 ay cezamı çektikten sonra, kalan 9 aylık sürem için denetimli serbestlik uygulamasından yararlanmak istiyorum.

Denetimli serbestlikten yararlanmak istememin nedenleri şunlardır:

– Ailemle birlikte yaşadığım evin kira borcu ve elektrik, su, doğalgaz gibi faturaları ödenmemiş olup, icra takibi başlatılmıştır. Ailemin geçimini sağlayacak başka bir geliri yoktur.
– Cezaevinde iyi hal göstermiş olup, hiçbir disiplin cezası almamıştır. Cezaevinde verilen meslek edindirme kurslarına katılmış ve marangozluk belgesi almıştır.
– Topluma yararlı bir işte çalışabilecek durumda olup, cezaevinde tanıştığı bir arkadaşının marangoz atölyesinde işe girebileceğine dair belge ekte sunulmuştur.
– Topluma zarar vermeyeceğime ve suça bulaşmayacağıma söz veriyorum. Denetimli serbestlik süresince belirlenen kurallara uyacağım.

Bu nedenlerle, talebimin kabul edilerek denetimli serbestlik uygulamasından faydalandırılmamı arz ederim.

Adı Soyad

İmza

Ekler:
– Nüfus cüzdanı fotokopisi
– Sabıka kaydı
– Marangozluk belgesi
– İşe girebileceğine dair belge

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir