Cumhurbaşkanına Hakaret Davası Savunma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Cumhurbaşkanına Hakaret Davası Savunma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Cumhurbaşkanına hakaret davası, Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen bir suçtur. Bu suçun işlenmesi halinde, fail hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenebilir. Ancak, bu suçun savunması da mümkündür. Bu yazıda, cumhurbaşkanına hakaret davası savunma dilekçesi örneği üzerine uzun ve teknik bir makale yazacağız. Ayrıca, savunma dilekçesinin nasıl hazırlanması gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve hangi hukuki argümanların kullanılabileceği konusunda ipuçları vereceğiz.

Savunma Dilekçesinin Önemi

Cumhurbaşkanına hakaret davası, özel bir dava türüdür. Bu dava, cumhurbaşkanının şikayeti üzerine veya doğrudan cumhuriyet savcısının re’sen soruşturma başlatmasıyla açılabilir. Bu nedenle, bu dava türünde savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması çok önemlidir. Savunma dilekçesi, sanığın iddianameye karşı savunmasını yazılı olarak sunmasıdır. Savunma dilekçesi, sanığın suçsuz olduğunu kanıtlamak için delil ve gerekçe sunmasını sağlar. Ayrıca, savunma dilekçesi, sanığın hak ihlallerine karşı itiraz etmesini ve taleplerini bildirmesini de mümkün kılar.

Savunma Dilekçesinin Hazırlanması

Cumhurbaşkanına hakaret davası savunma dilekçesi hazırlarken, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

– Savunma dilekçesi, iddianamenin tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde mahkemeye sunulmalıdır. Bu süre kaçırılırsa, savunma hakkı kaybedilir.
– Savunma dilekçesi, Türkçe olarak yazılmalı ve imzalanmalıdır. Dilekçede, sanığın kimlik bilgileri, dosya numarası, mahkeme adı ve adresi belirtilmelidir.
– Savunma dilekçesinde, iddianamedeki suçlamalara tek tek cevap verilmeli ve her bir suçlama için ayrı bir başlık açılmalıdır. Suçlamaların reddedilmesi veya kabul edilmesi durumunda, bunun nedenleri açıklanmalıdır.
– Savunma dilekçesinde, delil sunulması halinde, delillerin ne olduğu, nereden temin edildiği ve nasıl elde edildiği belirtilmelidir. Delillerin mahkemeye ibraz edilmesi veya tanık dinletilmesi talep edilmelidir.
– Savunma dilekçesinde, cumhurbaşkanına hakaret suçu için öngörülen cezanın indirilmesi veya beraat talep edilmelidir. Ayrıca, yargılama sırasında yaşanan hak ihlallerine karşı tazminat talep edilmelidir.

Savunma Dilekçesinde Kullanılabilecek Hukuki Argümanlar

Cumhurbaşkanına hakaret davası savunma dilekçesinde kullanılabilecek bazı hukuki argümanlar şunlardır:

– Cumhurbaşkanına hakaret suçu, anayasal bir suçtur. Bu nedenle, bu suçu işleyen kişiye verilecek ceza, anayasanın 38. maddesine göre orantılı olmalıdır. Anayasanın 38. maddesi, cezaların kişinin suçundaki kusur derecesine göre belirleneceğini ve hiçbir surette vicdanı ve adaleti yaralayıcı olamayacağını hükmetmektedir. Bu bağlamda, cumhurbaşkanına hakaret suçu için öngörülen 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası, orantısız ve ağır bir cezadır.
– Cumhurbaşkanına hakaret suçu, ifade özgürlüğünün sınırlanması anlamına gelmektedir. Anayasanın 26. maddesi, herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla açıklama ve yayma hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi, herkesin ifade özgürlüğüne sahip olduğunu ve bu özgürlüğün sadece demokratik toplumun gereklerine uygun olarak sınırlanabileceğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede, cumhurbaşkanına hakaret suçu, ifade özgürlüğünün keyfi olarak kısıtlanmasıdır.
– Cumhurbaşkanına hakaret suçu, cumhurbaşkanının dokunulmazlığına dayanmaktadır. Anayasanın 105. maddesi, cumhurbaşkanının görev süresi içinde hiçbir suçtan dolayı sorumlu tutulamayacağını ve yargılanamayacağını hükmetmektedir. Bu durum, cumhurbaşkanının hukukun üstünde olduğu anlamına gelmektedir. Oysa, anayasanın 2. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğunu ve anayasaya bağlılığın esas olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, cumhurbaşkanına hakaret suçu, hukuk devleti ilkesine aykırıdır.

Sonuç

Cumhurbaşkanına hakaret davası savunma dilekçesi örneği üzerine uzun ve teknik bir makale yazdık. Savunma dilekçesinin önemini, hazırlanmasını ve kullanılabilecek hukuki argümanları anlattık. Umarız bu makale, cumhurbaşkanına hakaret davasıyla karşı karşıya kalanlar için faydalı olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir