Çocuk Pornografisine İlişkin Suçlar

Çocuk Pornografisine İlişkin Suçlar

Çocuk Pornografisine İlişkin Suçlar veya çocuk pornosu suçundan önce çocuk pornografisini açıklamak gerekirse; Çocuk pornografisi farklı biçimlerde tanımlanabilir. En basit tanımı ise; çocuk pornografisi, çocuk veya çocuk gibi görünen, davranan kişileri içeren, içeriğinde cinsel unsurlar barındıran görüntü veya figürlerdir.
Özellikle internet kullanımının hızla yaygınlaşması konuyu daha duyarlı hale getirmiştir. Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’nde de imza koyan ülkelere çocuk pornografisi ile mücadele önerilmektedir. Çocuk pornografisine karşı yoğun bir mücadeleye girişilmiştir.

Çocuk pornografisine ilişkin suçlar veya çocuk pornografisi suçu esasen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesi altında müstehcenlik suçu altında düzenlenmiştir. Bu nedenle müstehcenlik suçuna yönelik olarak yazdığımız yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz. Bununla beraber müstehcenlik suçunda ceza kanunun ilgili maddesi gereğince çocuk pornosunu internet üzerinden sadece izlemek suç olarak kabul edilmemiştir. Ancak söz konusu görüntüleri depolamak yani bilgisayara indirmek müstehcenlik suçu kapsamında suç olarak düzenlenmiş ve ceza öngörülmüştür. Buna ek olarak çocuk veya çocuk gibi görünen kişilerin olduğu görüntüleri, satan, çoğaltan, nakleden, ihraç eden yada başkalarının kullanımına sunan kişi de müstehcenlik suçu kapsamında yargılanacaktır.

Esasen biz NCMEC gönüllüleri olarak, çocuk pornografisi yerine çocuk cinsel istismarı materyali terimini kullanıyoruz, ancak bu anlamsal bir farktan daha fazlası. Bazen insanlar çocuk pornografisi terimini çocukların bir dizi eylemine, resmine ve videosuna atıfta bulunmak için kullanırlar, ancak çocuk pornografisi teriminin kendisi kusurludur. Bunun bir nedeni, “pornografi” kelimesinin çocuklara yönelik işlenen fiillerin ciddiyetini tam olarak yansıtmamasıdır.

Ne yazık ki, günümüzde, Çocuk Pornografisine İlişkin Suçlar giderek artış göstermekle beraber, internet teknolojileriyle bu suçun giderek yaygınlaşacağı da öngörülebilir bir durum haline gelmiştir. Bu bağlamda da bir çok kuruluş çocukların sömürülmesini önleme amaçlı olarak uluslararası bilgi paylaşımı yaparak bu tür suçlarla mücadele etmektedirler.

Çocuk pornografisine ilişkin suçlar genellikle de internet gibi gelişen medya platformları üzerinden işlenmektedir. Daha önceki yazımızda da açıkladığımız üzere bu tip suçlar ve çocukların sömürülmesini önlemek adına raporlamalar ve ihbarlar yapılmaktadır.

Çocuk Pornografisi Suçuyla Mücadele

Çocuk pornografisi, çocukların cinsel istismarını içeren ciddi bir suçtur ve toplumun tüm kesimlerinin katılımını gerektiren etkili bir mücadele stratejisi gerektirir.

Önleyici Tedbirler

Çocuk pornografisi suçuyla mücadelede, öncelikli olarak önleyici tedbirler alınmalıdır. Eğitim kurumları, aileler ve toplum liderleri çocukları cinsel istismara karşı eğitmek ve bilinçlendirmek için programlar düzenlemelidir. Ayrıca, çocukların internet kullanımını denetlemek ve güvenliğini sağlamak için teknolojik önlemler alınmalıdır.

İzleme ve Soruşturma Süreçleri

Çocuk pornografisi suçlarını izlemek ve soruşturmak için yetkilendirilmiş birimler oluşturulmalı ve bu birimlerin eğitimi sürekli olarak güncellenmelidir. Polis ve savcılık birimleri, çocuk pornografisi suçlarını etkili bir şekilde soruşturabilmek için teknik ve hukuki uzmanlığa sahip olmalıdır. Ayrıca, suçluların dijital izlerini takip etmek ve delilleri güvenli bir şekilde saklamak için uygun teknolojik altyapı sağlanmalıdır.

Ceza ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

Çocuk pornografisi suçlarını işleyenler hakkında caydırıcı cezalar uygulanmalı ve bu suçlarla ilgili yargı süreçleri hızlandırılmalıdır. Ayrıca, suçluların yeniden topluma kazandırılması için rehabilitasyon programları geliştirilmelidir. Bu programlar, suçluların cinsel dürtülerini kontrol etmelerine ve toplumda sağlıklı bir şekilde yeniden entegre olmalarına yardımcı olabilir.

Çocuk pornografisi suçuyla mücadelede, yalnızca cezalandırıcı yaklaşımlar değil, aynı zamanda önleyici ve rehabilite edici tedbirlerin de önemli olduğu unutulmamalıdır. Toplumun her kesimi, çocukların güvenliğini sağlamak ve onları cinsel istismardan korumak için birlikte çalışmalıdır. Bu suçla etkili bir şekilde mücadele etmek, çocukların haklarını korumak ve toplumun genel ahlakını güçlendirmek için hayati öneme sahiptir.

Çocuk Pornografisine İlişkin Suçlar İçin Öngörülen Ceza

Çocuk Pornografisine İlişkin olarak Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanununda md.226’da “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olmasına rağmen açıkça müstehcenlik kavramının tanımı ve açıklaması yapılmadan suçun unsurlarına ve cezasına yer verilmiştir. Korunan hukuki değer yani korunmak istenen asıl amaç toplumda yaşayan kişilerin özellikle çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki, ruhsal yapısıdır.

Sözlü ya da yazılı fark etmeksizin çocuklara karşı her türlü müstehcen iletişim veya davranış suçun oluşmasına sebebiyet vereceği gibi, çocukların uygunsuz veya yetişkinlere uygun içeriklerle karşı karşıya kalmasına sebep olan kişi veya kişilerin kanunda sayılar eylemleri için yaptırımlar öngörülmüştür. Söz konusu içeriklerin çocuklara iletilmesi de farklı araçlarla olabilecektir. Çocuğa uygunsuz video, fotoğraf ve her türlü görüntünün gösterilmesi veya uygunsuz yazıların okutulması suretiyle müstehcenlik suçu meydana gelebilmektedir. Söz konusu bu içerikler uygunsuz videolar veya fotoğraflar, müstehcen içerikli yazılar, sesler ve sözler de olabilir. Bunun yanında  müstehcen görüntü, yazı veya seslerin basın yoluyla yayınlanması da verilecek cezayı ağırlaştıran bir durumdur.

 • Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bununla beraber bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Müstehcen Video İzlemek

TCK 226 müstehcenlik suçunu oluşturan fiilleri tek tek düzenlemiştir. Buna göre müstehcen videoları çocukların görebileceği bir yerde paylaşmak, dağıtmak, satmak veya içeriğinde çocuk veya çocuk gibi görünenlerin yer aldığı cinsel içerikli yazı veya görüntü gibi eylemler suç olarak düzenlenirken bunları izlemek düzenlenmemiştir. Kanunda suç olarak belirlenmeyen bir davranış hakkında cezaya hükmedilemez. Bu anlamda videoların izlenmesinin suç olmadığını fakat bazı durumlarda indirmenin suç olacağını belirtmek yanlış olmayacaktır. Burada izleyip depolama veya maruz kalma eylemine ilişkin olarak manevi kast unsuru önem arz edecektir. Türk Ceza Kanununda 226. maddenin 4. fıkrasında belirtilen ürünleri bulundurmanın müstehcenlik suçunu oluşturacağı öngörülmüştür.

Soruşturma Süreci 

Bilişim veya teknoloji yoluyla işlenen suçlarda, siber suçların yapısı gereğince, elle tutulur ve somut delillerden ziyade dijital ortamda bulunan deliller üzerinden yargılama yapılmaktadır. Bu deliller CD, harddisk, bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi teknolojik cihazların içinde depolanır. Bu delillerin toplanırken CMK’nın 134. maddesi dikkate alınmalıdır. Bilişim davalarında avukatlık yaparken Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesinin uygulanmasını sağlamak gerekir. Bununla beraber bilişim hukukuyla bağlantılı davalarda hakimler yeterli bilgiye sahip olmadığından bilişim hukuku alanında çalışan bilirkişilerden yardım istemektedir. Bilişim avukatlarının rolü de burada ortaya çıkmaktadır. İyi bir bilişim avukatı bilirkişiye gönderilen dosyada tam olarak neyin istenildiği tespit etmeli ve bilirkişileri yönlendirecek  beyanlarda bulunmalıdır.

Bu sebeple bu suçun savunması sırasında bir bilişim avukatından yardım alınması çok daha faydalı olacaktır. Zira bu suç yapısı gereği internet ve bilgisayar ile alakalı olduğundan bu konuda teknik bilgisi olan bir avukat çok müvekkilin çıkarlarını sonuna kadar gözetecek işlemlerin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlayacaktır.

NCMEC RAPORU

NCMEC raporu; Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından; Çocukların istismarı, sömürülmesi vd. ile ilgili tespitler sonucu oluşturulan raporlardan ibret olup, bu raporlara istinaden, her gün sayısız soruşturma açılmakta olup, şüphe altındaki şahıslar hakkında iddianameler düzenlenmektedir.

Servis sağlayıcıları tarafından kuruma iletilen IP adresleri, vs. dijital delil ve meteryaller toplandıktan sonra hazırlanan bu rapor, kişinin bulunduğu ülkedeki kolluk birimlerine gönderilmektedir.

Google tarafından şu an için kuruma bildirilen rapor sayısının 412.141, içerik sayısının 3.413.673, bu ihlali yapan ve devre dışı bırakılan hesap sayısının 129.174, google tarafından kaldırılan url sayısının ise 596.710 olarak belirtilmektedir.

Avukat Desteği

Müstehcenlik suçlarında IP tespitleri doğru olarak bildirilse de bazı hatalı işlemler neticesinde bu suçla hiç alakası olmayan kişiler hakkında soruşturma açılabilmektedir.

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Hatırlatma

Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen ve toplumun ahlaki değerlerine aykırı davranışları cezalandıran bir suçtur. Bu suçun işlenmesi için, müstehcen bir eser veya yayın üretmek, dağıtmak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, sergilemek veya elde bulundurmak gerekir. Müstehcenlik suçu ile ilgili en iyi kaynak, bu konuda uzmanlaşmış bir avukattır. https://nasuhbugrakaradag.av.tr/mustehcenlik-sucu/ adresindeki yazı, müstehcenlik suçu hakkında genel bilgiler veren bir avukatlık sitesidir. Bu site, müstehcenlik suçu ile ilgili temel kavramları ve yasal yaptırımları açıklamaktadır. Ancak, bu site, her somut olaya uygulanabilecek bir rehber niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, müstehcenlik suçu ile ilgili bir sorun yaşayan veya yaşama ihtimali olan kişilerin, bir avukata danışmaları tavsiye edilir.

25 thoughts on “Çocuk Pornografisine İlişkin Suçlar”

 1. Benim Ankara asliye ceza mahkemesinde bir dosyam var. TCK’nın 226/3-2 maddesinde ki müstehcenlik suçuyla suçlanıyorum. Fakat ben hiçbir şekilde o tarz görüntüler indirmedim. Önceden oynadığım bir oyun vardı o oyunda ortak bir bağlantımız vardı sanırım oradan benim bilgisayarıma yüklemişler. Ben bunu mahkemede nasıl ispat edebilirim ? Gerçekten suçsuzum ve ceza almak istemiyorum.

 2. Çocuk pornosu suçları veya çocuk pornografisi suçu Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesinde düzenlenmiştir. Ceza kanunun ilgili maddesi gereğince çocuk pornosunu internet üzerinden sadece izlemek suç olarak kabul edilmemiştir. Fakat söz konusu görüntüleri depolamak yani bilgisayara indirmek suçtur. Ayrıca çocuk pornosunun olduğu görüntüleri, satan, çoğaltan, nakleden, ihraç eden yada başkalarının kullanımına sunan kişi Ceza Kanununa göre suç işlemiş sayılır.

 3. az once tor browser uzerinden bir foruma girdim vpn acik degildi ve orada bir linke tikladiktan sonra karsıma sansursuz cocuk p-rnosu denk geldi. o videolarin ve giflerin bulundugu link onion link degildi hatta linki chrome acip yazdim gene cikti yani clear webdeydi. bu linki iceren forum paylasimi 1 bucuk ay once yapildi ve site hala kapatilmadi. ortaokul hocalarindan, amcasindan ve internette benden yasca buyuk kisilerden sozlu ve fiziksel taciz gormus biri olarak cok rahatsiz oldum. kucuk bir cocugun gozlerini baglamislardi falan. bilgisayari kapatip agladim. nasil raporlayabilirim?

 4. 4 sene önce birine cep telefonumu verdim TLF olmadığı için ailesi ile görüştüğünü sanıyordum benim numaram ile Twitter hesabı açıp bazı paylaşımlarda bulunmuş ve paylaştığı video lardan biri yurdisi bağlantılı pedofilli bir paylaşım ip adresi ve numara benim şahis watsap üzerinden o dönem TLF kullandığını itiraf etti bunu delil olarak kulana bilirmiyim

  1. Eğerherhangi bir baskı altında kalmadan sözlü veya yazılı olarak beyan ettiyse kullanabilirsin tabi ki.

 5. Merhaba. Birkaç gün önce polisler geldi erkek kardeşimi ifadeye götürmek için gelmişlerdi. Evi aradılar evdeki tüm elektronik ürünleri topladılar ve götürdüler. Kardeşim ifadesinde çocuk görüntüleri izlediğini kabul etmiş ancak telefonuna ya da herhangi bir yere depolamadığını söylemiş. Yine de telefonunu almışlar savcı inceleyecek diye. Bize de indirmedim dedi ama indirmemiş olsa polisler neden gelip evi arasın alıp götürsün. Telefonumda yok dedi belki de sildi bilmiyorum eğer daha önce indirip sildiyse ceza alır mı acaba. Komşular da sorup duruyor neden götürüldü diye utançtan cevap veremiyoruz ceza alsa nasıl açıklarız bilmiyorum. Lütfen yardımcı olabilir misiniz

 6. hocam merhabalar. bu tarz içeriklere rast gelir isek nerelere şikayet edebiliriz ? yapabileceğimiz neler vardır ?

   1. peki hocam bunları izleyen kişilere herhangi bir cezai müeyyide var mıdır ? yoksa yazıda da bahsettiğiniz gibi depolayan indiren vb. işlemler dışında izleme eylemini gerçekleştirenlere cezai işlem yapılmıyor mu ?

 7. hocam bana bırısı bır lınk attı ve lınktede cocuk pornosu varmış ben bunları indirdim küçüğüm ve suç olduğunuda bilmiyordum araştırdım suçmuş ben kaldırdım videoları haberim yoktu bırşey olurmu ıstemeden oldu çünkü

 8. Merhaba benim hesabım çalınmış 2019 yani ben 15 yaşındayken ben adıma instagramdan çocuk p***osu paylaşılmış bende haberim yoktu ama benim suçlu olduğumu düşünerek mahkeme günü verdiler ne yapmalıyım

  1. Mustafa aynı şekilde 2019 yılında mail adresim çalınmış ve çocuk videosu paylaşılmış seninle aynı durumdayım eğer bir şey öğrenebilirsen cevap verir misin bana

  2. Merhaba mustafa aynı şekilde benimde 2019 2020 yılları arası hesabım çalınmış ve çocuklara ait müstehcen videolar paylaşılmış ve savcılık hakkımda işlem başlatmış ben bunu 2023 yılında ogrendim bir şey öğrenebilirsen yazar mısın buraya

   1. Merhaba arkadaşlar 2021 yılında pubg hesabıma bağlandığım facebook hesabım hacklendim instagram hesabımın ayrı şifresi yoktu dacebook üzerinden giriş yapılıyordu oyuna erişimimi kaybettiğimi anladığımda facebook gşrmeye çalıştım gşremedim instagramda erişimim gitti doğal olarak çalan kişi aynı gün içinde çocuklarla ilgili müstehcen paylaşım yapmış ifadem de hesabımın çalındığını bildirdim ama savcılık soruşturma başlattı numaran ve e postan değiştirilmeden hesabın çalınamaz diye iddia ediyolarlar ıp araştırması yapılmış nat ıp bulunmuş mahkemem var 15 inde ve çalındığı an 11858 i aradım hts kayıtlarında çıkıyor ve bi tanıdığı aradım pc den anlayan ona durumu izah ettim o da konuyu biliyor 11858 i aramamı o söylemişti bu lar hts kayıtlarımda var avukat tuttum duruşmayı bekliyorum ne yapılabilir bu durumda yazarsanız sevinirim

 9. Buğra bey pornografik olmayan bazı sitelere girerken reklamla başka sitelere giriş yapılıyor apk dosyası indirirken link kısaltmasına tıklarken erotik sitelere yönlendiriyor bendede böyle bir durum söz konusu oldu telegramda çocuk pornografisi olan gruba yönlendirildim ama gruba katılmadım ve o görüntüleri görünce başıma birşey gelir diye korktum hemen telegramımı sildim sorun olur mu?

   1. Buğra bey telegramda olduğu için kanalın ismini bilmiyorum yönlendirme linkleride değişiyor sanırım size göndermek için aradım ama grubu bulamadim bulursam yönlendiririm ama benim başıma bela olur mu korkuyorum

     1. İlgi alakanız için çok teşekkür ederim Buğra Bey herhangi bir sorun olursa direkt size ulaşacağım

 10. Hayirli sabahlar ben almanyada yaşıyorum
  Bizim oglan
  snapchat üzerinden arkadaş arasında fotoğraf ve ve video göndermiş polisler geldi cep telefonunu ve x box oyun konsolunu alip götürdüler telefonunda video ve fotoğraflar varmis iyi olmayan bu suçlardan ce alirmi alirsa ne kadar alir??
  Bu konuda hic bir bilgim yok benim yardimci olursanız sevinirim

 11. Buğra bey, ben telegramda bir çok grup da yetişkin içerikli videolar izliyorum.
  Grupların bazıları herkesin paylaşım yapmasına müsade ediyor. Bundan dolayı tanımadığım kullanıcılar tarafından, Yetişkin içerikli kanal veya site link paylaşımları yapılabiliyor, bu linklerin içeriği yazılı olarak belirtilmemistir.
  Paylaşılan linklerde nadirde olsa çocuk istismarı içerikler paylaşılabiliyor.
  Böyle linklere denk gelince kapatıyorum ve o grupdan çıkıyorum ama yeterlimi bilmiyorum. Şahsen böyle talep istekte bulunmadım.
  Sonradan başıma bir durum gelirmiş nasıl Adımlar atmam gerekiyor bilmiyorum.

 12. Buğra bey, ben telegramda bir çok grup da yetişkin içerikli videolar izliyorum.
  Grupların bazıları herkesin paylaşım yapmasına müsade ediyor. Bundan dolayı tanımadığım kullanıcılar tarafından, Yetişkin içerikli kanal veya site link paylaşımları yapılabiliyor, bu linklerin içeriği yazılı olarak belirtilmemistir.
  Paylaşılan linklerde nadirde olsa çocuk istismarı içerikler paylaşılabiliyor.
  Böyle linklere denk gelince kapatıyorum ve o grupdan çıkıyorum ama yeterlimi bilmiyorum. Şahsen böyle talep istekte bulunmadım.
  Sonradan başıma bir durum gelirmi ?
  nasıl adımlar atmam gerekiyor bilmiyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir