Çocuk Pornografisine İlişkin Suçlar

Çocuk Pornografisine İlişkin Suçlar

Çocuk Pornografisine İlişkin Suçlar veya çocuk pornosu suçundan önce çocuk pornografisini açıklamak gerekirse; Çocuk pornografisi farklı biçimlerde tanımlanabilir. En basit tanımı ise; çocuk pornografisi, çocuk veya çocuk gibi görünen, davranan kişileri içeren, içeriğinde cinsel unsurlar barındıran görüntü veya figürlerdir.
Özellikle internet kullanımının hızla yaygınlaşması konuyu daha duyarlı hale getirmiştir. Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’nde de imza koyan ülkelere çocuk pornografisi ile mücadele önerilmektedir. Çocuk pornografisine karşı yoğun bir mücadeleye girişilmiştir.

Çocuk pornografisine ilişkin suçlar veya çocuk pornografisi suçu esasen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesi altında müstehcenlik suçu altında düzenlenmiştir. Bu nedenle müstehcenlik suçuna yönelik olarak yazdığımız yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz. Bununla beraber müstehcenlik suçunda ceza kanunun ilgili maddesi gereğince çocuk pornosunu internet üzerinden sadece izlemek suç olarak kabul edilmemiştir. Ancak söz konusu görüntüleri depolamak yani bilgisayara indirmek müstehcenlik suçu kapsamında suç olarak düzenlenmiş ve ceza öngörülmüştür. Buna ek olarak çocuk veya çocuk gibi görünen kişilerin olduğu görüntüleri, satan, çoğaltan, nakleden, ihraç eden yada başkalarının kullanımına sunan kişi de müstehcenlik suçu kapsamında yargılanacaktır.

Ne yazık ki, günümüzde, Çocuk Pornografisine İlişkin Suçlar giderek artış göstermekle beraber, internet teknolojileriyle bu suçun giderek yaygınlaşacağı da öngörülebilir bir durum haline gelmiştir. Bu bağlamda da bir çok kuruluş çocukların sömürülmesini önleme amaçlı olarak uluslararası bilgi paylaşımı yaparak bu tür suçlarla mücadele etmektedirler.

Çocuk pornografisine ilişkin suçlar genellikle de internet gibi gelişen medya platformları üzerinden işlenmektedir. Daha önceki yazımızda da açıkladığımız üzere bu tip suçlar ve çocukların sömürülmesini önlemek adına raporlamalar ve ihbarlar yapılmaktadır.

Çocuk Pornografisine İlişkin Suçlar İçin Öngörülen Ceza

Çocuk Pornografisine İlişkin olarak Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanununda md.226’da “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olmasına rağmen açıkça müstehcenlik kavramının tanımı ve açıklaması yapılmadan suçun unsurlarına ve cezasına yer verilmiştir. Korunan hukuki değer yani korunmak istenen asıl amaç toplumda yaşayan kişilerin özellikle çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki, ruhsal yapısıdır.

Sözlü ya da yazılı fark etmeksizin çocuklara karşı her türlü müstehcen iletişim veya davranış suçun oluşmasına sebebiyet vereceği gibi, çocukların uygunsuz veya yetişkinlere uygun içeriklerle karşı karşıya kalmasına sebep olan kişi veya kişilerin kanunda sayılar eylemleri için yaptırımlar öngörülmüştür. Söz konusu içeriklerin çocuklara iletilmesi de farklı araçlarla olabilecektir. Çocuğa uygunsuz video, fotoğraf ve her türlü görüntünün gösterilmesi veya uygunsuz yazıların okutulması suretiyle müstehcenlik suçu meydana gelebilmektedir. Söz konusu bu içerikler uygunsuz videolar veya fotoğraflar, müstehcen içerikli yazılar, sesler ve sözler de olabilir. Bunun yanında  müstehcen görüntü, yazı veya seslerin basın yoluyla yayınlanması da verilecek cezayı ağırlaştıran bir durumdur.

  • Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bununla beraber bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Müstehcen Video İzlemek

TCK 226 müstehcenlik suçunu oluşturan fiilleri tek tek düzenlemiştir. Buna göre müstehcen videoları çocukların görebileceği bir yerde paylaşmak, dağıtmak, satmak veya içeriğinde çocuk veya çocuk gibi görünenlerin yer aldığı cinsel içerikli yazı veya görüntü gibi eylemler suç olarak düzenlenirken bunları izlemek düzenlenmemiştir. Kanunda suç olarak belirlenmeyen bir davranış hakkında cezaya hükmedilemez. Bu anlamda videoların izlenmesinin suç olmadığını fakat bazı durumlarda indirmenin suç olacağını belirtmek yanlış olmayacaktır. Burada izleyip depolama veya maruz kalma eylemine ilişkin olarak manevi kast unsuru önem arz edecektir. Türk Ceza Kanununda 226. maddenin 4. fıkrasında belirtilen ürünleri bulundurmanın müstehcenlik suçunu oluşturacağı öngörülmüştür.

Bilişim Suçlarında Soruşturma Süreci 

Bilişim veya teknoloji yoluyla işlenen suçlarda, siber suçların yapısı gereğince, elle tutulur ve somut delillerden ziyade dijital ortamda bulunan deliller üzerinden yargılama yapılmaktadır. Bu deliller CD, harddisk, bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi teknolojik cihazların içinde depolanır. Bu delillerin toplanırken CMK’nın 134. maddesi dikkate alınmalıdır. Bilişim davalarında avukatlık yaparken Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesinin uygulanmasını sağlamak gerekir. Bununla beraber bilişim hukukuyla bağlantılı davalarda hakimler yeterli bilgiye sahip olmadığından bilişim hukuku alanında çalışan bilirkişilerden yardım istemektedir. Bilişim avukatlarının rolü de burada ortaya çıkmaktadır. İyi bir bilişim avukatı bilirkişiye gönderilen dosyada tam olarak neyin istenildiği tespit etmeli ve bilirkişileri yönlendirecek  beyanlarda bulunmalıdır.

Bu sebeple bu suçun savunması sırasında bir bilişim avukatından yardım alınması çok daha faydalı olacaktır. Zira bu suç yapısı gereği internet ve bilgisayar ile alakalı olduğundan bu konuda teknik bilgisi olan bir avukat çok müvekkilin çıkarlarını sonuna kadar gözetecek işlemlerin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlayacaktır.

NCMEC RAPORU

NCMEC raporu; Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından; Çocukların istismarı, sömürülmesi vd. ile ilgili tespitler sonucu oluşturulan raporlardan ibret olup, bu raporlara istinaden, her gün sayısız soruşturma açılmakta olup, şüphe altındaki şahıslar hakkında iddianameler düzenlenmektedir.

Servis sağlayıcıları tarafından kuruma iletilen IP adresleri, vs. dijital delil ve meteryaller toplandıktan sonra hazırlanan bu rapor, kişinin bulunduğu ülkedeki kolluk birimlerine gönderilmektedir.

Google tarafından şu an için kuruma bildirilen rapor sayısının 412.141, içerik sayısının 3.413.673, bu ihlali yapan ve devre dışı bırakılan hesap sayısının 129.174, google tarafından kaldırılan url sayısının ise 596.710 olarak belirtilmektedir.

2 thoughts on “Çocuk Pornografisine İlişkin Suçlar”

  1. Benim Ankara asliye ceza mahkemesinde bir dosyam var. TCK’nın 226/3-2 maddesinde ki müstehcenlik suçuyla suçlanıyorum. Fakat ben hiçbir şekilde o tarz görüntüler indirmedim. Önceden oynadığım bir oyun vardı o oyunda ortak bir bağlantımız vardı sanırım oradan benim bilgisayarıma yüklemişler. Ben bunu mahkemede nasıl ispat edebilirim ? Gerçekten suçsuzum ve ceza almak istemiyorum.

  2. Çocuk pornosu suçları veya çocuk pornografisi suçu Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesinde düzenlenmiştir. Ceza kanunun ilgili maddesi gereğince çocuk pornosunu internet üzerinden sadece izlemek suç olarak kabul edilmemiştir. Fakat söz konusu görüntüleri depolamak yani bilgisayara indirmek suçtur. Ayrıca çocuk pornosunun olduğu görüntüleri, satan, çoğaltan, nakleden, ihraç eden yada başkalarının kullanımına sunan kişi Ceza Kanununa göre suç işlemiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.