Çocuk Pornografisi Görüntüleri İnternetten İndirilmesi Suçu

Çocuk Pornografisi Görüntülerinin İnternetten İndirilmesi Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde müstehcenlik suçu “Genel ahlaka aykırı suçlar” bölümünde düzenlense de, müstehcenlik kavramının tanımı ve yorumu yapılmadığı takdirde suçun unsurları ve cezaları yer almaktadır. Korumanın birincil amacı olan korunan hukuki değer, başta çocuklar olmak üzere toplumda yaşayan insanların fiziksel, psikolojik, ahlaki ve ruhsal yapısıdır. Ancak Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 9 Aralık 1994 tarihinde kabul edilmiş ve ülkemizin resmi gazetesinde yayımlanarak 27 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 34. madde uyarınca, Taraf Devlet, çocukların her türlü cinsel sömürü ve istismardan korunmasını garanti eder ve bu amaçla Taraf Devlet, çocukların pornografik olduğunu açıkça belirtir. Gösterilerde ve istismar amaçlı materyallerin kullanılmasını önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve çok taraflı ilişkilerde gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Çocuklara yönelik sözlü veya yazılı her türlü müstehcen iletişim veya davranış suça yol açabilir ve yasa, çocukları uygunsuz veya yetişkinlere uygun içeriğe maruz bırakan kişi veya kişilerin dijital davranışları için yaptırımlar sağlar. İçeriğin çocuklara sunulma şekli değişebilir. Müstehcen suçlar, uygunsuz video, fotoğraf ve çeşitli görsellerin gösterilmesi veya çocuklara uygunsuz metinler okutulması yoluyla işlenebilir. Bu tür içerikler ayrıca uygunsuz videolar veya fotoğraflar, müstehcen metinler, sesler ve metinler içerebilir. Ek olarak, medya aracılığıyla müstehcen görüntüler, metinler veya sesler yayınlamak ağırlaştırıcı bir durumdur. Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bununla beraber bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Çocuk Pornografisi Görüntülerinin İnternetten İndirilmesine Yönelik Yargıtay Kararı

Sanığın çocuk pornografisine ilişkin görüntü indirdiğinin Avusturya Interpolü tarafından ihbar edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, sanığın iş yerinde usul ve yasaya uygun olarak yapılan arama sonucu bilgisayarına el konulduğu, el konulan bilgisayar üzerinde yapılan incelemede 507 adet çocuk pornografisi ile ilgili müstehcen görüntüyü bilgisayarında depoladığının anlaşıldığı, bu eylemin TCK.nın 226/3-c 2. maddesinde yer alan suçu oluşturduğu, görüntü sayısı gözetildiğinden sanığın bilinçsiz şekilde görüntüleri indirdiği şeklindeki savunmasının inandırıcılıktan uzak olduğu anlaşılmıştır (Yargıtay 14. Ceza Dairesi – Karar: 2013/14022).

Müstehcenlik Suçu Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

TCK md. 226. maddede sayılan müstehcenlik suçlarından hiçbiri kovuşturulacak bir suç olmadığından, savcılık yetkisine göre soruşturma başlatır ve bu suçlara itiraz için herhangi bir süre sınırı yoktur. Şikayetten vazgeçmek, herhangi biri şikayet sahibi olarak kamu davasına dahil olsa bile, ceza davasının düşmesiyle sonuçlanmaz. Cezai soruşturmalar, zamanaşımına riayet edildiği sürece her zaman yapılabilir. Zamanaşımı, suçun dava açılmasından önce belirli bir süre geçmemesi veya davanın süresi içinde sonuçlanmaması durumunda ceza davasının düşmesi ile sonuçlanan bir ceza hukuku sistemidir. yasal süre sınırı. yasal süre sınırı. TCK’nın 226. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesi ve 5. fıkrası için zamanaşımı 15 yıldır. Diğer tüm müstehcenlik suçları için zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Müstehcenlik Suçlarında Soruşturma Süreci

Müstehcenlik suçları ve özel çocuk pornografisi suçları için standart soruşturma prosedürleri arama, el koyma, ifade ve uzman incelemesidir. TCK 226 kapsamındaki müstehcen soruşturmalar genellikle IP adreslerini içeren uluslararası bir raporla başlar. Emniyetten yapılan ihbarlar ve alınan IP adresi bilgilerine göre şüpheli kişilerin kimlik ve adresleri belirlenerek, işyerlerinde veya evlerinde arama yapılır. Arama ve elkoyma yoluyla elde edilen disk verileri incelenir ve kişi fiili suçtan araştırılır ve sonuçlara göre ceza davası açılır. Soruşturma yapan Cumhuriyet savcısı Sulh Ceza Mahkemesi’nden arama kararı alarak polise gönderdi. Polis, savcıların emirlerine ve arama emirlerine dayanarak, bazı durumlarda bilgisayarlara, dizüstü bilgisayarlara ve hatta harici disklere el koyarak şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

NCMEC Raporu 

NCMEC raporu; Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından; Çocukların istismarı, sömürülmesi vd. ile ilgili tespitler sonucu oluşturulan raporlardan ibret olup, bu raporlara istinaden, her gün sayısız soruşturma açılmakta olup, şüphe altındaki şahıslar hakkında iddianameler düzenlenmektedir.

Hizmet sağlayıcılar tarafından kurumlara iletilen IP adresleri vb. Rapor, dijital delil ve materyallerin toplanıp kişinin ülkesindeki kolluk kuvvetlerine gönderilmesinden sonra hazırlandı.

Google tarafından şu an için kuruma bildirilen rapor sayısının 412.141, içerik sayısının 3.413.673, bu ihlali yapan ve devre dışı bırakılan hesap sayısının 129.174, google tarafından kaldırılan url sayısının ise 596.710 olarak belirtilmektedir. ABD Uluslararası Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC) adlı birim tüm dünya üzerinde Facebook , WhatsApp , Twitter , Instagram vb. Popüler sosyal medya siteleri ve programları ile Outlook , Gmail , YandexMail gibi  Dünyadaki diğer tüm Web Siteleri beraberinde mesajlaşma sistemleri ilgili ortak birimler tarafından koordineli olarak takip edilmektedir.

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir