Çocuk İstismarı ve Müstehcenlik Suçu Üzerine NCMEC Raporu

Çocuk İstismarı ve Müstehcenlik Suçu Üzerine NCMEC Raporu

Çocuk istismarı ve müstehcenlik suçları, toplumun temel ahlaki değerlerine aykırı davranışlar olarak kabul edilmekte ve bu suçlarla mücadelede çeşitli önlemler alınmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi, müstehcenlik suçunu düzenlemekte olup, cinsel içerikli yayınların yapılması, dağıtılması, satılması veya sergilenmesi durumlarını kapsamaktadır. Bu suça karşı yasal cezai yaptırımlar 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasını içermektedir.

NCMEC Raporu Nedir?

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC), ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşudur ve kaybolan veya istismar edilen çocuklarla ilgili çalışmalar yapmaktadır. NCMEC, çocuk pornografisi içeren yayınları tespit etmek amacıyla bir sistem geliştirmiş ve internet servis sağlayıcıları (ISS) ile işbirliği yaparak bu suçlarla mücadele etmektedir.

NCMEC sistemi, ISS’lerin tespit ettikleri çocuk pornografisi içeren yayınları NCMEC’e bildirmesiyle işler. NCMEC, bu yayınları inceleyerek çocuk pornografisi kriterlerine uygunluğunu değerlendirir ve eğer uygunsa, ilgili IP adresleri ve bilgileri rapor haline getirerek ilgili ülkelerin yetkili makamlarına iletilir.

NCMEC Raporunun Hazırlanışı

NCMEC raporları, ABD yasalarına göre çocuk pornografisini tanımlayan kriterlere dayanır. Gerçek çocukların veya çocuklara benzeyen kişilerin cinsel içerikli yayınlarda yer alması, cinsel organların veya davranışların açıkça görünmesi ve yayının cinsel amaçlı olması gibi unsurlar raporun hazırlanmasında kullanılır.

NCMEC Raporunun Türkiye’de Kullanımı

NCMEC raporları, Türkiye’nin de taraf olduğu Budapeşte Sözleşmesi kapsamında uluslararası işbirliği yoluyla elde edilir. Bu raporlar, ABD makamları tarafından Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na iletilir ve savcılıklara aktarılır. Türk Ceza Kanunu’na göre değerlendirilirken, ABD yasaları ile Türk Ceza Kanunu arasındaki farklılıklar dikkate alınmalıdır. NCMEC raporu tek başına yeterli bir delil değildir; şüphelinin diğer eylemleri ve delilleri de incelenmelidir.

NCMEC Raporunun İçerdiği Sorunlar

Hukuki Farklılıklar: ABD yasaları ile Türk Ceza Kanunu arasındaki farklılıklar, raporların Türkiye’de değerlendirilirken dikkate alınmalıdır. Çocuk pornografisi tanımındaki ayrıntılardan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar göz önünde bulundurulmalıdır.

Tek Başına Yetersizlik: NCMEC raporu tek başına hüküm kurmaya yetmez. Diğer delillerle desteklenmeli, şüphelinin diğer eylemleri incelenmelidir.

Savunma Hakkının Zedelenmesi: Raporlar gizli tutulduğu için şüphelilerin savunma hakları zedelenebilir. Savunma, suçlamaların dayanağını bilmemekte ve savunma yapmada zorlanmaktadır. Bu durum adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelebilir.

Sonuç: NCMEC raporları, çocuk istismarı ve müstehcenlik suçlarıyla mücadelede önemli bir araç olabilir ancak Türk Ceza Kanunu’na uygunluğu ve diğer delillerle desteklenmesi önemlidir. Hukuki farklılıkların dikkate alınması ve şüphelilerin savunma haklarının korunması, adil bir yargılama sürecinin sağlanması açısından önem taşır.

Uzman Desteği

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Gerek uzman raporu hizmetinin ve gerek avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, yasal hizmetler büromuz; 6698 Sayılı Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasi Kanununu kapsamında ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir