Çocuk İstismarı: Tanımlar ve Politikalar

Çocuk İstismarı: Tanımlar ve Politikalar

Çocuk istismarı günümüz toplumunda yaygın bir olaydır. Cinsel istismardan ihmal veya fiziksel istismara kadar çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Ayrıca duygusal veya sosyal istismar şeklini alabilir. Her türlü çocuk istismarı eşit derecede zarar vericidir ve mümkün olan en kısa sürede ele alınmalıdır.

Cinsel istismar, çocuk istismarının en bariz türüdür. Genellikle bir çocuğun özel bölgelerine dokunmayı içerir, ancak çocuğu başka birinin özel bölgelerine dokunmaya zorlamayı da içerebilir. Çocuk cinsel istismarı, mağdur için ömür boyu sorunlara yol açabilecek ciddi bir suçtur. En kısa sürede polise bildirilmelidir.

Duygusal istismar, kötü muamelenin başka bir şeklidir. Bir bakıcı çocuğa karşı sürekli olarak olumsuz davrandığında ortaya çıkar. Bunu yapmak, özgüvenlerine ve zihinsel sağlıklarına zarar verir. Saldırganlık ve itaatsizlik gibi davranışsal sorunlara da yol açabilir. İstismar, bir bakıcı çocuğunun gelişmesi için gerekli bakımı sağlamadığında da meydana gelebilir. İhmal, en yaygın çocuk istismarı türlerinden biridir.

Fiziksel istismar, tokat atmak, vurmak, tekmelemek veya sarsmak yoluyla bir çocuğa bedensel zarar vermek için kullanılır. Ayrıca, çocuğu sert bir yüzeye fırlatmayı veya tehlikeli bir alana kilitlemeyi de içerebilir. Fiziksel istismar, çocuklara kötü muamelenin en bariz biçimlerinden biridir ve derhal polise bildirilmelidir. Kontrol edilmezse bir çocuğu ciddi şekilde yaralayabilir ve hatta öldürebilir.

Dört tür çocuk istismarından nadiren söz edilir- ancak bunlar diğer istismar türleri kadar ciddidir. Fiziksel ihmal, tıbbi ihmal, terk edilme ve cinsel istismarı içerir. Fiziksel ihmal, bir bakıcı çocuğuna yemek vermeyi veya uygun tıbbi bakımı vermeyi reddettiğinde ortaya çıkar. Tıbbi ihmal, bir bakıcı, çocuklarını hasta veya yaralı olduklarında doktora götürmeyi reddettiğinde ortaya çıkar. Terk etme, bir bakıcı çocuğunu kendisine bakacak hiçbir kaynağı olmadan terk ettiğinde meydana gelir. Cinsel sömürü, aile dışından birinin çocuğu daha hazır olmadan cinsel ilişkiye zorlaması sonucu ortaya çıkar.

Potansiyel bir kurbanla temas halinde olan herkes, çocuk istismarı belirtilerini tanıyabilmelidir. İstismara uğramış bir çocuğu tespit etmenin birkaç yolu şunlardır: Vücudun çeşitli yerlerinde morluklar, sık yaralanmalar, davranış değişiklikleri, duygu patlamaları, depresyon ve konuşma, yürüme gibi gelişimsel becerilerde gecikme. İstismara uğramış çocukları tanımanın başka bir yolu da ihmal belirtilerine bakmaktır (yetersiz beslenme veya yetersiz hijyen gibi). Cinsel istismara uğramış çocuklarda bazen fiziksel yaralanmalar, davranış değişiklikleri veya her ikisi birden görülür.

ChildSafe, Darkness To Light ve UKAİM dahil olmak üzere, çocuk istismarı mağdurlarının travmalarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmaya adanmış birçok kuruluş vardır. Bu gruplar, farkındalığı yaymak için çalışır ve mağdurları tespit etmek ve onlara mümkün olan en kısa sürede yardım sağlamak için yararlı ipuçları sunar. Pek çok insan çocuk istismarının ciddiyetini hafife alır, ancak kontrol edilmezse onarılamaz zihinsel ve fiziksel zararlara neden olabilir. Çocuklara kötü muamele mağdurlarını nasıl tespit edip onlara yardım edileceğini herkes bilmelidir.

Çocuk istismarı, ne arayacağınızı biliyorsanız kolayca fark edebileceğiniz ciddi bir sorundur. İstismara uğramış bir çocuğu tespit etmenin birkaç yolu vardır, böylece mümkün olan en kısa sürede yardım alabilirsiniz. Çeşitli kuruluşlar, mağdurların tekrar istismara uğramaktan korkmadan sağlıklı bir hayat yaşayabilmeleri için travmalarından kurtulmalarına yardımcı olmaya kendini adamıştır. Herkes farkındalık yaratarak ve mağdurlara mümkün olan en kısa sürede yardım sağlayarak çocuklara kötü muameleye son verilmesine yardımcı olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir