Cinsel Saldırı Suçu, Unsurları ve Nitelikleri Halleri

Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel saldırı‘, bir kişinin rızası olmadan cinsel temas eylemini ifade eder. Bu konu medyada ve literatürde geniş çapta tartışılsa da, cinsel saldırının ne olduğu konusunda çok az insan net bir fikre sahiptir. Cinsel saldırının tanımı katı değildir; daha ziyade öznel olabilir ve olayı çevreleyen koşullara bağlı olabilir. Örneğin, bazı durumlarda, müstehcen sözler veya istenmeyen cinsel yaklaşımlarda bulunan bir zorba cinsel saldırı ile suçlanabilir. Aynı zamanda, bir kişi alkol veya uyuşturucudan dolayı aciz kaldığında, o kişi istemese bile istenmeyen cinsel temas meydana gelebilir.

Çoğu durumda, bir kişi bir başkasına zor kullanarak veya korkutarak cinsel saldırıda bulunur. Bu, vücudun bazı kısımlarını tutma ve okşama, rıza olmadan oral veya vajinal penetrasyon ve anal penetrasyon içerebilir. Bazı durumlarda kişi cinsel isteklerini tam olarak kontrol edemez ve rızası olmadan birine saldırır. Bu ‘basit cinsel saldırı’ olarak bilinir ve 10 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Bu, alkol veya uyuşturucu nedeniyle iş göremez durumdayken meydana gelirse, ceza 15 yıl hapis cezasına kadar yükselir. Bu saldırılar sırasında silah kullanıldığında ceza da artar.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Unsurları

Nitelikli cinsel saldırı, şiddet, tehdit veya sarhoş edici maddeler içeren, rıza dışı cinsel ilişki olan tecavüz anlamına gelir. Amerika Birleşik Devletleri’nde tecavüzün yasal tanımı, eller veya nesnelerle zorla vajinal veya anal penetrasyon olduğunu belirtir. Bazı eyaletlerde veya ülkelerde bu tanımın bir parçası olarak oral penetrasyonu içerir. Mağdur uyuşturucu veya alkol nedeniyle kendisini koruyamaz durumdaysa, bu nitelikli cinsel saldırı olarak nitelendirilir ve failin cezasını artırır.

Bir yetişkin on sekiz yaşından küçük bir çocuğa tecavüz ederse, çocuk tacizi de tecavüz olarak suçlanabilir. Diğer durumlarda, bir yetişkin, aynı yaştaki bir çocuğa tecavüz edebilir. Bu durumlarda ise cinsel saldırı suçu değil çocuğun cinsel istismarı söz konusu olacaktır.

Basit Cinsel Saldırı Suçu (Sarkıntılık)

TCK 102/1’e göre, cinsel öğeler içeren eylemlerle kişinin bedensel dokunulmazlığını ihlal eden bir kişi, cinsel saldırının basit biçimini gerçekleştirmiştir.

Yani okşama, dokunma, yalama, emme, sıkma, bir cinsel organı zorla manipüle etme vb. fiiller ile kişilerin cinsel ve vücut dokunulmazlığı ihlal edildiği takdirde basit cinsel saldırı suçu oluşur.
Eğer mağdura yalnızca cinsel organ vs. gösterilmiş veya cinsel içerikli cümleler sarf edilmişse cinsel taciz suçu gündeme gelir.

Burada cinsellik seviyesine ulaşmayan bir fiil cezalandırılır. Cinsel ilişkide bulunma durumu , yani bir nesnenin organının vücuda sokulması, birazdan göstereceğimiz gibi ağırlaştırılmış saldırı suçunu oluşturur. Ancak orada cinsel saldırı şeklinde bir temas durumu söz konusudur.

Ayrıca basit cinsel saldırganlığın taciz düzeyinde kalması da bu paragraf çerçevesinde değerlendirilmiştir.

 

Cinsel Saldırı Suçuna İlişkin Görüşlerimiz

Cinsel saldırı, çok ciddi bir cinsel suç türüdür. Başka bir kişiyi, o kişinin rızası olmadan cinsel aktiviteye girmeye zorlamayı içerir. Bu anlamda bir tecavüz şekli olarak kabul edilir. Ancak, herkes tecavüzün çok ciddi bir suç olduğunun farkında değildir. İnsanlar, ceza veya kamu tarafından küçümsenme korkusu olmadan eylemi gerçekleştirebilir. Bunun nedeni, yasanın tecavüz davalarını ne zaman ve nasıl kovuşturabileceği konusunda katı standartları olması. Bu, mağdurların deneyimleri için adalet aramasını zorlaştırabilir.

Bir cinsel saldırı davasının kovuşturulmasının en önemli kısmı, sanığın eylemi mağdurun rızası olmadan işlediğini tespit etmektir. Bu önemlidir, çünkü yasal kötülük kavramını gösterir. Zira biri kötü niyetli davrandığında, bunu kasıtlı olarak yapar. Her cinsel saldırı örneği kötü niyet içermez; bu durumlarda, davalı bilinçsiz olabilir veya rıza gösteremeyebilir. Bu durumlarda, suçun tecavüz olarak kovuşturulması gereksiz olacaktır. Ancak, cinsel saldırı davasında her zaman göz önünde bulundurulması gereken hafifletici nedenler vardır.

Yasanın farklı cinsel suç türleri için birçok farklı terimi vardır. Örneğin, hükümet yetkilileri tarafından sivillere karşı işlenen cinsel suçlardan bahsederken, genellikle ‘tecavüz’ terimini kullanırız. Ancak, tüm cinsel saldırı vakalarının tecavüz olmadığını belirtmek önemlidir. Mağdur katılmak istemese bile, sanık şiddet tehdidinde bulunarak veya vücut bölümlerine zarar vererek onları cinsel ilişkiye zorlayabilir. Bu, ağırlaştırılmış cinsel saldırı olarak bilinir ve saldırı sırasında bedensel zararın meydana geldiği bir tecavüz şeklidir. Bu tür bir saldırı yeterince şiddetliyse, kurbanın hayır deme şansı olmayacak ve sonunda kendi iradesi dışında cinsel saldırıya uğrayacaktır.

Bu, konumuzla teknik olarak ilgili olmasa da, nitelikli cinsel saldırı cezasının çeşitli faktörlere göre değiştiğini vurgulamak gerekir. Örneğin, mağdurlarına fiziksel olarak zarar veren failler, şiddet kullanmayanlara göre daha ağır cezalar almaktadır. Ek olarak, bir saldırıya karışan kişi sayısını artırmak, katılan her bir kişi için cezaları artırır ve buna hem saldırganlar hem de saldırıya uğrayanlar dahildir. Ayrıca, tekrar eden suçluların genellikle ilk kez suçlulara göre daha ağır cezalar aldığını belirtmek de önemlidir. Bazı durumlarda, hükümet yetkilileri tarafından sivillere karşı işlenen nitelikli cinsel saldırılar için ömür boyu hapis ve infaz kabul edilebilir cezalardır.

Nitelikli bir cinsel saldırının ne kadar şiddetli olduğunu bilmek, mağdurların neler yaşadıklarını anlamalarına ve onlara yardımcı olabilir. deneyimleri için adalet ararlar. Ciddi cinsel saldırı vakalarında, failler, eylemlerinden dolayı yargılanıp hüküm giymeleri halinde onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Mahkeme salonlarında kullanılan terminolojinin farkında olmak, insanların kendi özel durumlarının diğer suçlar için kullanılan cezalarla nasıl ilişkili olduğunu anlamalarına da yardımcı olabilir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir