Ceza Kanununda Suçlar

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu toplamda 345 madde içermektedir. Kanunda düzenlenen suçlar ve kanun maddelerinin listesi aşağıdadır.

Uluslararası Suçlar

 • TCK Madde 76- Soykırım
 • TCK Madde 77- İnsanlığa Karşı Suçlar
 • TCK Madde 79- Göçmen Kaçakçılığı
 • TCK Madde 80- İnsan Ticareti

Hayata Karşı Suçlar

 • TCK Madde 81- Kasten öldürme
 • TCK Madde 82- Nitelikli Kasten öldürme
 • TCK Madde 83- Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 • TCK Madde 84- İntihara yönlendirme
 • TCK Madde 85- Taksirle öldürme

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 86- Kasten yaralama
 • TCK Madde 87- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 • TCK Madde 88- Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 • TCK Madde 89- Taksirle yaralama
 • TCK Madde 90- İnsan üzerinde deney
 • TCK Madde 91- Organ veya doku ticareti

İşkence ve Eziyet

 • TCK Madde 94- İşkence
 • TCK Madde 95- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
 • TCK Madde 96- Eziyet

Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali

 • TCK Madde 97- Terk
 • TCK Madde 98- Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

 • TCK Madde 99- Çocuk düşürtme
 • TCK Madde 100- Çocuk düşürme
 • TCK Madde 101- Kısırlaştırma

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

 • TCK Madde 102- Cinsel saldırı
 • TCK Madde 103- Çocukların cinsel istismarı
 • TCK Madde 104- Reşit olmayanla cinsel ilişki
 • TCK Madde 105- Cinsel taciz

Hürriyete Karşı Suçlar

 • TCK Madde 106- Tehdit
 • TCK Madde 107- Şantaj
 • TCK Madde 108- Cebir
 • TCK Madde 109- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • TCK Madde 112- Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi
 • TCK Madde 113- Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi
 • TCK Madde 114- Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi
 • TCK Madde 115- İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
 • TCK Madde 116- Konut dokunulmazlığının ihlali
 • TCK Madde 117- İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
 • TCK Madde 118- Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
 • TCK Madde 120- Haksız arama
 • TCK Madde 121- Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
 • TCK Madde 122- Nefret ve ayırımcılık
 • TCK Madde 123- Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • TCK Madde 124- Haberleşmenin engellenmesi

Şerefe Karşı Suçlar

 • TCK Madde 125- Hakaret
 • TCK Madde 129- Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret
 • TCK Madde 130- Kişinin hatırasına hakaret
 • TCK Madde 131- Soruşturma ve kovuşturma koşulu

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 132- Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • TCK Madde 133- Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • TCK Madde 134- Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • TCK Madde 135- Kişisel verilerin kaydedilmesi
 • TCK Madde 136- Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 • TCK Madde 138- Verileri yok etmeme

Malvarlığına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 141- Hırsızlık
 • TCK Madde 142- Nitelikli hırsızlık
 • TCK Madde 148- Yağma
 • TCK Madde 149- Nitelikli yağma
 • TCK Madde 151- Mala zarar verme
 • TCK Madde 152- Mala zarar vermenin nitelikli halleri
 • TCK Madde 153- İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
 • TCK Madde 154- Hakkı olmayan yere tecavüz
 • TCK Madde 155- Güveni kötüye kullanma
 • TCK Madde 156- Bedelsiz senedi kullanma
 • TCK Madde 157- Dolandırıcılık
 • TCK Madde 158- Nitelikli dolandırıcılık
 • TCK Madde 160- Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
 • TCK Madde 161- Hileli iflâs
 • TCK Madde 162- Taksirli iflas
 • TCK Madde 163- Karşılıksız yararlanma
 • TCK Madde 164- Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi
 • TCK Madde 165 – Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
 • TCK Madde 166- Bilgi vermeme

Genel Tehlike Yaratan Suçlar

 • TCK Madde 170- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 • TCK Madde 171- Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması
 • TCK Madde 172- Radyasyon yayma
 • TCK Madde 173- Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme
 • TCK Madde 174- Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi
 • TCK Madde 175- Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali
 • TCK Madde 176- İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama
 • TCK Madde 177- Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması
 • TCK Madde 178- İşaret ve engel koymama
 • TCK Madde 179- Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 • TCK Madde 180- Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma

Çevreye Karşı Suçlar

 • TCK Madde 181- Çevrenin kasten kirletilmesi
 • TCK Madde 182- Çevrenin taksirle kirletilmesi
 • TCK Madde 183- Gürültüye neden olma
 • TCK Madde 184- İmar kirliliğine neden olma

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 185- Zehirli madde katma
 • TCK Madde 186- Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti
 • TCK Madde 187- Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma
 • TCK Madde 188- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 • TCK Madde 190- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
 • TCK Madde 191- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 • TCK Madde 193- Zehirli madde imal ve ticareti
 • TCK Madde 194- Sağlık için tehlikeli madde temini
 • TCK Madde 195- Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma
 • TCK Madde 196- Usulsüz ölü gömülmesi

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 197- Parada sahtecilik
 • TCK Madde 198- Paraya eşit sayılan değerler
 • TCK Madde 199- Kıymetli damgada sahtecilik
 • TCK Madde 200- Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar
 • TCK Madde 202- Mühürde sahtecilik
 • TCK Madde 203- Mühür bozma
 • TCK Madde 204- Resmi belgede sahtecilik
 • TCK Madde 205- Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
 • TCK Madde 206- Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
 • TCK Madde 207- Özel belgede sahtecilik
 • TCK Madde 208- Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
 • TCK Madde 209- Açığa imzanın kötüye kullanılması
 • TCK Madde 210- Resmi belge hükmünde belgeler

Kamu Barışına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 213- Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit
 • TCK Madde 214- Suç işlemeye tahrik
 • TCK Madde 215- Suçu ve suçluyu övme
 • TCK Madde 216- Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 • TCK Madde 217- Kanunlara uymamaya tahrik
 • TCK Madde 219- Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma
 • TCK Madde 220- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

 • TCK Madde 223- Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması
 • TCK Madde 224- Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali

Genel Ahlaka Karşı Suçlar

 • TCK Madde 225- Hayasızca hareketler
 • TCK Madde 226- Müstehcenlik
 • TCK Madde 227- Fuhuş
 • TCK Madde 228- Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 • TCK Madde 229- Dilencilik

Aile Düzenine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 230- Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören
 • TCK Madde 231- Çocuğun soybağını değiştirme
 • TCK Madde 232- Kötü muamele
 • TCK Madde 233- Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
 • TCK Madde 234- Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

 • TCK Madde 235- İhaleye fesat karıştırma
 • TCK Madde 236- Edimin ifasına fesat karıştırma
 • TCK Madde 237- Fiyatları etkileme
 • TCK Madde 238- Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma
 • TCK Madde 239- Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
 • TCK Madde 240- Mal veya hizmet satımından kaçınma
 • TCK Madde 241- Tefecilik

Bilişim Alanında Suçlar

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 247- Zimmet
 • TCK Madde 250- İrtikap
 • TCK Madde 251- Denetim görevinin ihmali
 • TCK Madde 252- Rüşvet
 • TCK Madde 255- Nüfuz ticareti
 • TCK Madde 256- Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
 • TCK Madde 257- Görevi kötüye kullanma
 • TCK Madde 258- Göreve ilişkin sırrın açıklanması
 • TCK Madde 259- Kamu görevlisinin ticareti
 • TCK Madde 260- Kamu görevinin terki veya yapılmaması
 • TCK Madde 261- Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
 • TCK Madde 262- Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi
 • TCK Madde 263- Kanuna aykırı eğitim kurumu
 • TCK Madde 264- Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
 • TCK Madde 265- Görevi yaptırmamak için direnme
 • TCK Madde 266- Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

Adliyeye Karşı Suçlar

 • TCK Madde 267- İftira
 • TCK Madde 268- Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
 • TCK Madde 270- Suç üstlenme
 • TCK Madde 271- Suç uydurma
 • TCK Madde 272- Yalan tanıklık
 • TCK Madde 275- Yalan yere yemin
 • TCK Madde 276- Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık
 • TCK Madde 277- Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs
 • TCK Madde 278- Suçu bildirmeme
 • TCK Madde 279- Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
 • TCK Madde 280- Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
 • TCK Madde 281- Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
 • TCK Madde 282- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
 • TCK Madde 283-  Suçluyu kayırma
 • TCK Madde 284- Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme
 • TCK Madde 285- Gizliliğin ihlali
 • TCK Madde 286- Ses veya görüntülerin kayda alınması
 • TCK Madde 287- Genital muayene
 • TCK Madde 288- Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
 • TCK Madde 289- Muhafaza görevini kötüye kullanma
 • TCK Madde 290- Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması
 • TCK Madde 291- Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme
 • TCK Madde 292- Hükümlü veya tutuklunun kaçması
 • TCK Madde 294- Kaçmaya imkan sağlama
 • TCK Madde 295- Muhafızın görevini kötüye kullanması
 • TCK Madde 296- Hükümlü veya tutukluların ayaklanması
 • TCK Madde 297- İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak
 • TCK Madde 298- Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 299- Cumhurbaşkanına hakaret
 • TCK Madde 300- Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
 • TCK Madde 301- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 302- Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
 • TCK Madde 303- Düşmanla işbirliği yapmak
 • TCK Madde 304- Devlete karşı savaşa tahrik
 • TCK Madde 305- Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
 • TCK Madde 306- Yabancı devlet aleyhine asker toplama
 • TCK Madde 307- Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
 • TCK Madde 308- Düşman devlete maddi ve mali yardım

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 309- Anayasayı ihlal
 • TCK Madde 310- Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
 • TCK Madde 311- Yasama organına karşı suç
 • TCK Madde 312- Hükumete karşı suç
 • TCK Madde 313- Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı silahlı isyan
 • TCK Madde 314- Silahlı örgüt
 • TCK Madde 315- Silah sağlama
 • TCK Madde 316- Suç için anlaşma

Milli Savunmaya Karşı Suçlar

 • TCK Madde 317- Askeri komutanlıkların gasbı
 • TCK Madde 318- Halkı askerlikten soğutma
 • TCK Madde 319- Askerleri itaatsizliğe teşvik
 • TCK Madde 320- Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
 • TCK Madde 321- Savaş zamanında emirlere uymama
 • TCK Madde 322- Savaş zamanında yükümlülükler
 • TCK Madde 323- Savaşta yalan haber yayma
 • TCK Madde 324- Seferberlikle ilgili görevin ihmali
 • TCK Madde 325- Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

 • TCK Madde 326- Devletin güvenliğine ilişkin belgeler
 • TCK Madde 327- Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
 • TCK Madde 328- Siyasal veya askeri casusluk
 • TCK Madde 329- Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
 • TCK Madde 330- Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
 • TCK Madde 331- Uluslararası casusluk
 • TCK Madde 332- Askeri yasak bölgelere girme
 • TCK Madde 333- Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
 • TCK Madde 334- Yasaklanan bilgileri temin
 • TCK Madde 335- Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini
 • TCK Madde 336- Yasaklanan bilgileri açıklama
 • TCK Madde 337- Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama
 • TCK Madde 338- Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
 • TCK Madde 339- Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma

Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

 • TCK Madde 340- Yabancı devlet başkanına karşı suç
 • TCK Madde 341- Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
 • TCK Madde 342- Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir