Bilişim Suçları: Şikayet ve İhbar

Bilişim Suçlarında Şikayet ve İhbar

Siber suçlar dünyada her zaman vardı ve artmaya devam edecek. Siber suçların birçok komplikasyonu var ve daha yaygın hale geliyor. Bu suçlar ciddi kişisel ve mali zararlara neden olabilir. Kişisel bilgilerinizin çalınması, siber taciz, şantaj veya herhangi bir siber suç mağduru olduğunuzu düşünüyorsanız, bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine şikayette bulunabilirsiniz. bir suç duyurusu veya şikayeti. Burada dikkat etmeniz gereken nokta siber suçları nereye ve nasıl ihbar edeceğiniz sorusunun cevabını bilmektir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “İhbar ve şikayet” başlıklı 158’ inci madde hükmü uyarınca: ”Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.”

Buna göre şikayet yazılı bir dilekçe ile yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılıp tutanağa geçirilebilir. Ayrıca teknolojinin gelişmesine paralel olarak internet üzerinden de şikayette bulunulabilmektedir.

Bilişim Suçu veya Siber Suçlar Nelerdir?

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda izinsiz bilişim sistemine girme suçunun düzenlemesiyle birlikte, hukuk sistemimizde, Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’nin 2. maddesinde öngörülen hukuka aykırı erişim düzenlemesiyle de paralellik sağlanmıştır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 29.04.2004 tarihinde kabul edilmiş ve 01.06.2005 tarihinde de yürürlüğü girmiştir. 5237 sayılı yasada bilişim suçları onuncu bölümde “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında, Kanunun ikinci kitabının “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmında yer almaktadır. Bilişim alanında suçlar bölümünde; hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalma suçu, bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçu, bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar sağlama suçu, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu ve yasak cihaz veya program kullanma suçu yer almaktadır.

Bilişim yoluyla işlenen diğer suçlar ise; kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, verilerin yok edilmemesi suçu, haberleşmenin engellenmesi suçu, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, bilişim sisteminin kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık suçu ve bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla işlenen dolandırıcılık suçudur.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda “Bilişim alanında suçlar” bölümünde düzenlenen suç tipleri sırasıyla:

Bilişim Suçları Nereye Şikayet Edilir?

Tüm siber suçlar şikayete tabi değildir. Bazı suçlar şikayete bakılmaksızın ihbar üzerine savcılık tarafından otomatik olarak soruşturulur. Soruşturma ve kovuşturmaya tabi suçlar, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili suçun düzenlendiği maddesinde belirtilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu suçla ilgili bir şikayet öngörülüyorsa, şikayet süresi dolmadan suçun derhal bildirilmesi gerekir. Ancak suçun türü için bir şikayet öngörülmüyorsa, şikayet, suç duyurusu şeklinde bir dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığına veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine şikayette bulunulabilir. yapılabilir veya bu bildirim sözlü olarak yapılabilir.

Bilişim suçları şikayet dilekçesi ile Cumhuriyet Başsavcılığına veya bulunduğunuz yerdeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine siber suçlar davası açılabilir. Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Ancak, şikayet dilekçenizi bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığına ilettikten sonra dilekçeniz yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Süreci hızlandırmak için, bu bir ön yazıda belirtilmelidir.

Siber Suçlar İhbar ve Şikayet Merkezleri

Siber suç şikayetleri; suç duyurusu veya şikayet dilekçesi ile yapılır. Şikayet hakkı süresi içinde kullanılmalıdır. Şikayet süresi, suçun ve failin öğrenildiği tarihten itibaren başlar ve 6 aydır. Şikayet süresinin başlayabilmesi için hem suç fiilinin hem de suçu işleyenin öğrenilmiş olması gerekir. Ancak şikayetçi bunlardan birini biliyorsa şikayet de edebilir. Bilişim suçları nasıl bildirilir? Siber suçlara şikayet dilekçesi ile başvurulur. Bilişim suçları şikayet dilekçesi detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. Çünkü savcılık bu dilekçe ile soruşturmaya başlayacak. Bu nedenle bir bilişim avukatı ile çalışmanız önerilir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir