Bilişim Suçları Nereye Nasıl Şikayet Edilir?

Bilişim Suçları Nereye Nasıl Şikayet Edilir?

Bilişim suçları nasıl bildirilir? Bu soruların cevapları sürekli olarak internette aranmaktadır. Siber suçlarla ilgili nereye ve nasıl şikayette bulunulur sorusunun yanıtından önce siber suçların ne olduğunun tespit edilmesi önemlidir. Bilişim suçları, Türk Ceza Kanunu’nun 243 ila 245. maddelerinde “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Ancak bu suç türleri arasında yer almamakla birlikte internet veya bilgi sistemleri üzerinden işlenebilen suçlar siber suçlar olarak tanımlanmaktadır. Siber suçlar, bir bilgi sisteminin veya ona bağlı veri ve kullanıcıların güvenliğini hedef alan ve bilgi sistemi kullanılarak işlenen suçlardır. Siber suçları diğer suçlardan ayıran özellik, bilişim sistemi olmadan işlenemeyecek olmasıdır. Bu tür suçlara bilgisayar ve internete özgü suçlar da denilebilir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda “Bilişim alanında suçlar” bölümünde düzenlenen suç tipleri sırasıyla:

  • TCK M. 243, Bilişim Sistemine Girme Suçu,
  • TCK M. 244, Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu,
  • TCK M. 245, Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu,
  • TCK M. 245/A, Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçudur.

Bilişim Suçları Nelerdir?

Konuyu en basitinden ceza hukuku bakımından ele alarak başlarsak, bilişim alanındaki suçlar, bu hukuk dalının en güncel ve en hızlı değişim gösteren konularından birini oluşturmaktadır. Bundan yıllar önce hiç veya açıkça öngörülemeyen ve dolayısıyla suç tipleri arasında düzenlenmeyen birtakım yeni fiiller ortaya çıkabildiği gibi, mevcut suç tipleriyle öngörülen fiillerin yeni yöntemlerle işlenmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda kanun koyucunun da bu alandaki değişim ve gelişmelere paralel olarak mevcut düzenlemelerini değiştirmesi ya da yeni düzenlemeler yapması gerekmiştir.

Bilgisayar kullanımının gittikçe artması ile birlikte, bilişim suçları da giderek önem kazanmaktadır. Bilişim suçlarının en önemli özelliği, bu suçların diğerlerinden farklı olarak kolayca yayılıp, uzak mesafelerden işlenmesi olarak gösterilebilir. Bilişim suçları, yasalara aykırı olarak yapılan, bilgisayar veya dijital aygıtlar aracılığıyla işlenen suçlar anlamına gelir. Bilişim suçlarının başlıcaları arasında, hırsızlık, siber saldırılar, veri korsanlığı, kötü niyetli yazılım, casusluk, açık kaynak kodlu ürünlerin korsan kullanımı ve çocuk pornografisi sayılabilir. Bilişim suçlarının önlenmesinde ve/veya çözümlenmesinde, adli bilişim konusunda uzmanlaşmış profesyonellerin desteği önemlidir

Bilişim Suçları Nereye Şikayet Edilir?

Tüm siber suçlar şikayete tabi değildir. Bazı suçlar şikayete bakılmaksızın ihbar üzerine savcılık tarafından otomatik olarak soruşturulur. Soruşturma ve kovuşturmaya tabi suçlar, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili suçun düzenlendiği maddesinde belirtilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu suçla ilgili bir şikayet öngörülüyorsa, şikayet süresi dolmadan suçun derhal bildirilmesi gerekir. Ancak suçun türü için bir şikayet öngörülmüyorsa, şikayet, suç duyurusu şeklinde bir dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığına veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine şikayette bulunulabilir. yapılabilir veya bu bildirim sözlü olarak yapılabilir.

Bilişim suçları şikayet dilekçesi ile bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine başvurulabilir. Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Ancak şikayet dilekçenizi bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığına ilettikten sonra dilekçeniz yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Süreci hızlandırmak için, bu bir ön yazıda belirtilmelidir.

Siber Suçlar İçin Nereye Başvurulur?

Siber suç şikayetleri; suç duyurusu veya şikayet dilekçesi ile yapılır. Şikayet hakkı süresi içinde kullanılmalıdır. Şikayet süresi, suçun ve failin öğrenildiği tarihten itibaren başlar ve 6 aydır. Şikâyet süresinin başlayabilmesi için hem suç fiilinin hem de suçu işleyenin öğrenilmiş olması gerekir. Ancak şikayetçi bunlardan birini biliyorsa şikayet de edebilir. Bilişim suçları nasıl bildirilir? Siber suçlara şikayet dilekçesi ile başvurulur. Bilişim suçları şikayet dilekçesi detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. Çünkü savcılık bu dilekçe ile soruşturmaya başlayacak. Bu nedenle bir bilişim avukatı ile çalışmanız önerilir.

Suçun işlendiği tarihin belirtilmesi de soruşturma açısından önemlidir. Öncelikle şikayetin zamanında yapılıp yapılmadığının tespiti için suçun işlendiği tarihi belirtmeniz önemlidir. Ayrıca suçun işlendiği tarih biliniyorsa savcılığın soruşturmayı hangi tarihlerde yürüteceğini bilecek ve sürecin hızlı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacaksınız.
Bu bilgilerin ardından suça konu olan olay detaylı bir şekilde anlatılmalı, şüpheli ve olay hakkında detaylı bilgi verilmelidir.

Siber Suç Şikayet Süreci Nasıl İlerler?

Bilişim suçları şikayetinizi polise veya savcılığa yapabilirsiniz. Ardından savcılık adli süreci başlatıyor. Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı dosya kapsamındaki delilleri toplar. Güvenlik yoluyla kanıt toplar. Siber suçlar, doğası gereği araştırılması zor olan suç türleridir. Çünkü kanıt toplamak veya bulmak çok zor. Örneğin internette hakaret suçuna maruz kaldığınızda ekran görüntüsü almanız ve video çekmeniz önemlidir. Çünkü bundan sonra kişi bu paylaşımı kaldırabilir ve deliller kaybolabilir. Bu nedenle, hızlı olmalısınız.

İkinci bir husus, bilgisayarların, telefonların veya diğer dijital materyallerin incelenmesidir. Siber suçlar genellikle bu araçlarla işlenmektedir. Bu nedenle, incelemek hayati önem taşır. Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı, Sulh Ceza Hakiminden izin almak şartıyla şüphelinin telefonunu ve bilgisayarını taratabilir. Bunun için izin gereklidir.

Bilişim Suçlarında Şikayet ve İhbar

Siber suçlar dünyada her zaman vardı ve artmaya devam edecek. Siber suçların birçok komplikasyonu var ve daha yaygın hale geliyor. Bu suçlar ciddi kişisel ve mali zararlara neden olabilir. Kişisel bilgilerinizin çalınması, siber taciz, şantaj veya herhangi bir siber suç mağduru olduğunuzu düşünüyorsanız, bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine şikayette bulunabilirsiniz. bir suç duyurusu veya şikayeti. Burada dikkat etmeniz gereken nokta siber suçları nereye ve nasıl ihbar edeceğiniz sorusunun cevabını bilmektir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “İhbar ve şikayet” başlıklı 158’ inci madde hükmü uyarınca: ”Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.”

Buna göre şikayet yazılı bir dilekçe ile yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılıp tutanağa geçirilebilir. Ayrıca teknolojinin gelişmesine paralel olarak internet üzerinden de şikayette bulunulabilmektedir.

Bilişim suçları şikayet dilekçesi detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. Çünkü savcılık bu dilekçe ile soruşturmaya başlayacak. Bu nedenle bir bilişim avukatı ile çalışmanız önerilir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir