Bilişim Avukatı Nedir?

Bilişim Avukatı Nedir?

Bilişim avukatı kavramının yanında genel kullanım itibariyle bilişim suçları avukatı ya da siber suçlar olarak da anıldığı görülmektedir. Bununla beraber bilişim avukatı kavramı, sadece ceza hukukuna ilişkin mevzuatta tanımlanan bir uzmanlık alanı olmadığı bu alana çok uzak kişilerce bilgisizce söylense dahi uygulama itibariyle bilişim hukukunun dolandırıcılık, siber zorbalık, telif ve marka hakkı ihlalleri gibi birçok konuyu kapsaması nedeniyle bilişim avukatlığının da kendi içinde bir alanda olduğu gerçeğini kabul etmek gerekmektedir.

Bilişim Suçu Nedir?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan bilişim suçları şunlardır:

 • TCK M. 243, Bilişim Sistemine Girme Suçu,
 • TCK M. 244, Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu,
 • TCK M. 245, Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu,
 • TCK M. 245/A, Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu,
 • TCK’m. 135, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu,
 • TCK M. 136, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu,
 • TCK M. 138, Verilerin Yok Edilmemesi Suçu,
 • TCK M. 124, Haberleşmenin Engellenmesi Suçu,
 • TCK M. 132, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu,
 • TCK M. 142. Bilişim Sisteminin Kullanılması Yoluyla İşlenen Hırsızlık Suçu,
 • TCK M. 158. Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Yoluyla İşlenen Dolandırıcılık Suçu.

Bilişim Avukatı Hangi Sorunlara Çözümler Sunar?

Ancak alanında uzman bir bilişim avukatının ilgilendiği alanlar sadece bunlarla ilgili olmayıp aşağıda sayılanlar ve bilişim teknolojilerinin gelişimiyle de ortaya çıkabilecek birçok yeni soruna da çözüm sağlamak bir bilişim avukatının çalışma alanları arasındadır.

Bizler, bilişim avukatı sıfatıyla aşağıda yer alan tüm sorunlara çözümler üretebilmekteyiz.

 • İnternet Yayıncılığı, İnternetteki Olumsuz veya Telif Hakkı İhlali İçeren İçeriklerin Kaldırılması, Erişimin Engellenmesi,
 • Marka Hakkı İhlali Nedeniyle İçerik Kaldırma,
 • Tasarım Hakkı İhlali Nedeniyle İçerik Kaldırma,
 • Telif Hakkı İhlali Nedeniyle İçerik Kaldırma,
 • Alan Adı İhtilafları, (.com, .com.tr Alan Adlarının Geri Alınması)
 • Alan Adı İptal Davaları,
 • Markaların Alan Adı Olarak Taklit Edilmesiyle İlgili İhtilaflar.
 • Alan Adlarının İptaliyle İlgili Kurum Kararlarının İptali Davaları.
 • Sosyal Medya Hesaplarının Korunması (sahte twitter, facebook, instagram, youtube Hesaplarının Kapatılması veya Geri Alınması.)
 • Markanızın Sosyal Medya ve Internet Ortamında Taklitlerine Karşı Hukuki İşlemler.
 • Olumsuz Haber, İçerik  ve Videoların İnternet Ortamında Kaldırılması.
 • İnternet Ortamında Telif Hakkı İhlallerinin Engellenmesi,
 • Telif Hakkı İhlali Nedeniyle İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi,
 • Internet Üzerinden Yapılan Marka İhlallerinin Önlenmesi,
 • Bilişim Sisteminin Hukuka Aykırı İhlali, Bozulması, Engellenmesi, Bilişim Sistemindeki Verilerin Kopyalanması, Yok Edilmesi Gibi Bilişim Suçları İle Her Türlü Hukuki Mücadelenin Sağlanması,
 • E-Ticaret, Alan Adlarına İlişkin Haksız Rekabet Uyuşmazlıklarının Giderilmesi,
 • İnternet Üzerinde Meydana Gelen Kişilik Hakkı İhlali ve Özel Yaşamın İhlali Gibi Durumlarda Yasal Destek Sağlanması ve Buna Yönelik Erişimin Engellenmesi Sürecinin Takibi.
 • E-Ticarette Tüketicinin Hakları ve Satıcının Yükümlülükleri,
 • İnternet Ortamında Haksız Rekabet,
 • İnternet Ortamında Telif Hakkı İhlalleri,
 • İnternet Ortamında Marka ve Tasarım Hakkı İhlalleri,
 • İnternet’te Yayınlanan Eserlere İlişkin Fikri Haklar,
 • Elektronik Sözleşmeler, Çerez Politikaları,
 • KVKK ve GDPR.

Bilişim Avukatı Danışmanlık Ücreti

Bilişim avukatı ücretleri genellikle bilişim avukatına danışma işlemi için ifade edilen ücretin adıdır. 2021 yılında bir  avukatının bürosuna gidip sözlü olarak bir konuda danışmanlık isterseniz, Türkiye Barolar Birliğince yıllık olarak belirlenen

 • İlk bir saate kadar ödemeniz gereken ücret 540,00 TL
 • Takip eden her saat için ödemeniz gereken ücret 325,00 TL olarak ücretlendirilir.

Bununla beraber, bilişim avukatlarına  kişisel internet siteleri üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bazı bilişimi avukatları sitelerindeki soruları ücretsiz yanıtlamakla birlikte, bilişimle ilgili bir dava dosyanızın takibini yaptırmak istediğinizde yukarıdaki ücretler istenmeyeceği gibi dosya veya dava takip işlemleri için farklı bir tarifeyle çalışılacaktır.

Bilişim Avukatı Dosya Takip Ücreti

Dosya veya takip işlemleri Türkiye Barolar Birliğince yıllık olarak belirlenen tarifenin altında olmamak kaydı ile serbest olarak belirlenir. 2021 yılı itibariyle bir hukuk davası için belirnenen dava takip ücreti 4000 TL olup, ceza davalarında ise asliye ceza için 4000 TL, ağır ceza için ise 8000 TL’dir.

En İyi Bilişim Avukatı

Bu başlık Google arama algoritması nedeniyle oluşturulduğu gibi, bizler hiçbir meslektaşımızdan daha iyi olduğumuzu iddia etmemekte, meslektaşlarımızla rekabet etmek yerine dayanışmaya önem vermekteyiz.

En iyi avukat reklam yasağını çiğnemeyendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir