Bilirkişi Raporu Sonrası Islah Dilekçesi

Bilirkişi Raporu Sonrası Islah Dilekçesi

Bilirkişi raporu sonrası islah dilekçesi, davanın esasına ilişkin olarak bilirkişi raporu alındıktan sonra dava dilekçesinde değişiklik yapılmasını sağlayan bir dilekçe türüdür. Islah dilekçesi ile davacı veya davalı, dava dilekçesinde yer alan talep veya savunmasını kısmen veya tamamen değiştirebilir, yeni talep veya savunma ileri sürebilir veya davadan vazgeçebilir.

Islah dilekçesi verilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar:

– Islah dilekçesi, bilirkişi raporu alındıktan sonra verilebilir. Bilirkişi raporu alınmadan önce verilen ıslah dilekçesi geçersizdir.
– Islah dilekçesi, karşı tarafın rızası olmadan sadece bir defa verilebilir. Birden fazla ıslah dilekçesi verilmesi halinde sonuncusu geçerli sayılır.
– Islah dilekçesi, davanın esasına ilişkin olmalıdır. Davanın usulüne ilişkin hususlarda ıslah dilekçesi verilemez.
– Islah dilekçesi, davanın konusunu değiştirmemelidir. Davanın konusu değiştirilirse ıslah dilekçesi değil yeni bir dava açılmış sayılır.

Islah dilekçesi verildiği takdirde, karşı tarafın da ıslah edilen talep veya savunmaya karşı cevap verme hakkı doğar. Karşı taraf, ıslah edilen talep veya savunmayı kabul edebilir, reddedebilir veya yeni bir talep veya savunma ileri sürebilir.

Bilirkişi Raporu Sonrası Islah Dilekçesi Örneği

Islah dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir:

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
DAVACI : …
VEKİLİ : …
DAVALI : …
VEKİLİ : …

KONU : Bilirkişi raporu sonrası ıslah dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Mahkemenizin …/…/… tarihli duruşmasında bilirkişi raporu okunmuş ve taraflara tebliğ edilmiştir.
2- Bilirkişi raporunda, davacının kusur oranının %40 olduğu, davalının kusur oranının ise %60 olduğu belirlenmiştir.
3- Davacı vekili olarak, bilirkişi raporunu kabul etmediğimizi ve itiraz ettiğimizi bildirmiştik. Ancak bilirkişi raporunu tekrar inceledikten sonra, raporun doğru olduğunu ve davacının kusur oranının %40 olduğunu kabul ettiğimizi beyan ederiz.
4- Bu nedenle, dava dilekçemizde yer alan talebimizi ıslah ederek değiştirmek istiyoruz. Dava dilekçemizde, davalıdan 100.000 TL maddi tazminat ve 50.000 TL manevi tazminat talep etmiştik. Islah edilen talebimiz ise şöyledir:

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

a) Davalının kusur oranına göre %60’lık kısım olan 60.000 TL maddi tazminatın davacıya ödenmesine,
b) Davalının kusur oranına göre %60’lık kısım olan 30.000 TL manevi tazminatın davacıya ödenmesine,
c) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına,
karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Av. NASUH BUĞRA KARADAĞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir