Banka Hesaplarına Bloke Konulması ve Kaldırılması

Banka Hesaplarına Bloke Konulması

Banka hesap blokesi, hukuki süreci başlatılmış olan alacaklar için yapılan bir taleptir. Kurumlara veya kişilere olan vadesi geçmiş borçların tahsil edilememesi durumunda ortaya çıkabilecek bu işlem, borcun miktarı dikkate alınarak resmi gerekliliklere uygun olarak yürütülür. Bloke edilen tutar hesap sahibi tarafından kullanılamaz; Bu hesaptan havale veya banka havalesi yapamazsınız. İcra makamlarının veya Cumhuriyet savcılıklarının emrine istinaden açılan blokajlar, mahkeme kararına göre işleme alınır. Alacak tahsil edilemediğinde ve mahkeme süreci başladığında, icra makamları veya Cumhuriyet savcıları tarafından borçlu hakkında tüm bankalara bilgi verilir. İlgili kişinin tüm banka hesapları borç tutarı kadar bloke edilir. Bununla beraber halihazırda bloke edilmiş bir hesabınız varsa, yeni açılan hesabınız kapatılmayacaktır. Bankacılığa devam etmeniz gerekiyorsa ve hesabınız bloke olduğu için işlemlerinizi tamamlayamıyorsanız yeni bir hesap açıp o hesap üzerinden işlem yapabilirsiniz. (1)

Banka Hesabına Bloke Konmasının Nedenleri

Vatandaşların banka hesaplarının bloke edilmesinin temel nedeni, daha önce birçok banka ve devlet kurumuna olan borçlarının olması ve bunları ödememeleridir. Vatandaş ne kadar borca ​​batıyorsa bloke işlemler yoluyla banka hesaplarından o kadar çok para çekiliyor. İcra takibinin kaldırılmasını isteyenlerin tüm borçlarını ödemesi ve borcunu ödediğine dair banka veya vergi dairesine kanıt sunması ve haciz kaldırma işlemi için başvurması gerekmektedir. Blokenin kaldırılması için vatandaşların tüm borçlarını ödemesi ve ödemesi gerekiyor. Ayrıca borcunu ödediklerine dair bir makbuz veya makbuz ibraz etmeleri gerekmektedir.

MASAK Talebiyle Banka Hesabı Blokesi

Bununla beraber MASAK veya Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine de banka hesaplarına bloke konabilir. Son olarak hatalı işlemler veya yanlış anlaşılmalar nedeniyle de banka hesaplarına bloke konabilmektedir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu kısaca MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir istihbarat birimidir. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanun kapsamında başkanlık MASAK’tır. MASAK Başkanlığının görev ve yetkileri, 10/07/2018 tarihli ve 30774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde düzenlenmiştir.

Vergi Borcu Nedeniyle Bloke

Banka ve kurumlar, bankalara veya vergi dairelerine borcu olan ve borcunu zamanında ödemeyen vatandaşların hesaplarına bloke işlem uyguluyor. Hesaba havale yapılmasının amacı, ödenmeyen hesaplardan alınan paralar için bankalara ve vergi dairesine olan borcun kolayca tahsil edilebilmesidir. Vatandaş hesapları kilitli ise hiçbir şekilde hesaplarındaki parayı kullanamaz ve hesaplarla ilgili işlem yapamazlar. Bu ablukayı kaldırmak isteyenler önce kendilerine borçlu olan yerlere tüm borçlarını ödeyerek borçlarını ödemeliler. Daha sonra vergi dairesinden veya müşterisi oldukları bankadan  blokenin kaldırılmasını talep edebilirler.

Savcılık Kararıyla Banka Hesabına Bloke Konması

5549 sayılı kanunun “Koruma tedbirleri” başlıklı 17. maddesinde suç gelirlerinin aklanması, kara para aklama şüphesinin kuvvetli olması halinde şüpheli hesaplara el konulabileceğini düzenlemektedir. suç gelirleri ve terörün finansmanı. Kabul edilemez bir gecikme yoksa, sulh ceza hâkimi müsadere kararı verir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı müsadere kararı verebilir. Cumhuriyet savcısının verdiği müsadere kararının hakim tarafından en geç dört saat içinde onanması gerekir.

Banka Hesabına Konulan Blokenin Kaldırılması Süreci

Kullanıcıların hesapları kapatıldığında, hesap açmak istiyorlarsa öncelikle ödemeleri ve tüm borçlarını kapatmaları gerekiyor. Bir vatandaş, müşterisi olduğu en yakın banka şubesine veya vergi dairesine giderek, borçlarını öderken borç dekontunu da yanına alarak hesap açabilir. Ayrıca vatandaşlar, bankanın internet veya telefon uygulaması üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde kilidi açabiliyor. Vatandaşlar hesaplarını açtıklarında hesapla ilgili tüm işlemleri yeniden yaparak hesaplarındaki parayı kullanabilirler. Yeni Hesap Açma Başka bir banka tarafından yeni bir hesap açıldığında kapatılan hesap üzerinde herhangi bir işlem yapılmamıştır ve para kullanılmadığı takdirde tüm bu işlemler yeni açılan hesap üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Ancak, yeni hesabın borcu varsa, yeniden bloke edilebilir. Bu nedenle yeni bir hesap açmak bloke kaldırma için pek uygun değildir. Yeni hesap ile sadece bir süredir kullanılmayan fonlar veya tamamlanamayan işlemler kullanılabilir.

Borç Nedeniyle Resmi Kurumlar Tarafından Konulan Blokenin Kaldırılması

Tüm borçlar ödendikten sonra vatandaşlar hesap açmak için vergi dairesine veya müşterinin bankasına gidebilir. Vatandaş tüm borçlarını ödediğine dair bankaya veya vergi dairesine makbuz veya makbuz göndermek zorundadır. Bu şartlara göre vatandaşların bloke işlemleri kaldırılacak. sayılı hesabın açılması sayılı hesabın açılması ile bağlantılı olarak, borçlunun malvarlığına, taşınmazlarına ve yedi veya üçüncü kişilere ait alacak ve haklarına alacaklının anapara, faiz ve diğer alacakları dahil tüm alacaklarını karşılayacak miktarda el konulur.
Borçlu veya borçlu ile birlikte mal sahibi olan kişilerin taşınır mal mülkiyeti veya hakkı gibi sınırlı bir mülkiyet hakkına sahip olması veya taşınır malın üçüncü bir kişi tarafından haczedilmiş olması halinde, bu durumu icra dairesine bildirmek ve başvurusunun vasiye işlenmesini talep eder. İcra dairesi de borçluyu veya borçluyla birlikte malın sahibi olan kişileri bu uygulamaya davet etmelidir. Mal ve eşyanın müsadere edilmesi ve üçüncü kişinin hak veya tazminat talep ettiği mallar son çare olarak saklıdır. Ancak, borçlunun müsadere edilen taşınmazın müzayedesinden önce menkul veya kuvvetli bir itfa talebinde bulunması halinde, ilk önce ibraz edilen taşınır veya alacağına da el konulacak ve bu durumda haciz hakkı saklı kalacaktır. icra dairesinin mülkün yönetimine ve işleyişine ve gelir ve faiz kaybına karışmadığı ölçüde. Kârı paraya çevirme masraflarını ve gerekirse depolama ve yönetim masraflarını kesinlikle ihlal etmeyen şeylere el konulmayacaktır. Müsadere emrini veren memur, mümkün olduğu ölçüde borçlu ile alacaklının menfaatlerini uzlaştırmakla yükümlüdür.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Faydalanılan Yazılar
(1.) https://www.qnbfinansbank.enpara.com/bilgi-bankasi/bloke-hesap-nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir