Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma, çiftlerin eşit şartlarda bir anlaşmaya vararak boşanma sürecini hızlandırmak için kullandıkları bir yöntemdir. Anlaşmalı boşanma, çiftlerin boşanma sürecini çabuklaştırmak ve iki taraf arasında yüksek derecede anlaşma sağlamak için kullanılan önemli bir yöntemdir. Boşanma sürecinde çiftler, anlaşmalı boşanma dilekçesi için detaylı bir anlaşma hazırlamalı ve bu anlaşmayı mahkemeye sunmalıdır. Bu anlaşma, boşanma sürecinin sonunda çiftin özel durumlarını ve çocukların geleceklerini korumak için alınması gereken tüm kararları ve önlemleri kapsamalıdır. Anlaşmalı boşanma dilekçesinin hazırlanması, çiftlerin avukatları tarafından yürütülür ve avukatlar tarafından çeşitli yasal belgelerin doldurulması gerekebilir. Boşanma anlaşmasının onaylanması için mahkemeye sunulması gereken bir dilekçe de mevcuttur. Anlaşmalı boşanma, çiftlerin boşanma sürecini hızlandırmak ve çiftin çocukları ve özel durumları için alınması gereken tüm kararları kapsayan bir anlaşmaya varmalarını sağlar.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Anlaşmalı boşanma, eşler arasında boşanma sürecini hızlandırmak için bir anlaşmaya dayanır. Bu anlaşma, çiftin boşanma sırasında karşılaşacağı giderleri, çocuk bakımı, mülkiyet ve diğer konuları kapsar. Anlaşmalı boşanma süreci, eşlerin her ikisinin de avukatlarının desteğiyle yürütülür ve boşanma dilekçesi yoluyla mahkemeye gönderilir. Bu yazı, anlaşmalı boşanmaya girişmek isteyen çiftler için adımları, imzaları ve gerekli belgeleri açıklayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma, eşler arasında uzlaşmaya varılan ve mahkeme kararı kapsamında yürürlüğe giren bir boşanma türüdür. Bu durum, çiftin boşanma sürecini daha hızlı ve daha kolay hale getirmek için uygulanır. Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma sürecinin tüm adımlarını kendilerinin kontrol etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi, eşlerin boşanma sürecinin başlangıcında yazılması gereken ve mahkemeye sunulması gereken bir belgedir. Dilekçe, dava açılmadan önce eşlerin kararının mahkemeye bildirilmesi için gerekli olan bilgileri içerir. Bu bilgiler, boşanmaya karar verilen tarih, boşanmaya karar veren çiftin adları, çiftin evli olduğu tarih, çiftin ne zaman ve nerede evlendiği gibi bilgileri içerir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesinde, eşlerin boşanma sürecinde uyumlu olacaklarını ve boşanma sürecini yürütecekleri konuları belirtmeleri gerekir. Bu konular arasında, aile bireylerinin karşılıklı olarak haklarının korunması, çocukların bakımı ve bakım ödemeleri, boşanma tarihinden itibaren geçerli olacak olan borçların ödemesi ve boşanmadan önceki evlilik birliğine ilişkin herhangi bir özel ödeme yükümlülüğü gibi konular ise boşanma protokolünde yer alır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde, çiftin boşanma sürecinde uyumlu olacaklarını ve sözleşmeye taraf olacaklarını da belirtmeleri gerekir. Bu sözleşme, eşlerin boşanma sürecinde karşılıklı olarak haklarının korunmasını sağlamak için yapılır. Anlaşmalı boşanma dilekçesinin, çiftin boşanma sürecinin başlaması için önemli bir belge olduğu unutulmamalıdır. Dilekçe, mahkeme tarafından onaylanmadan önce eşler tarafından dikkatlice incelenmeli ve tüm konular hakkında anlaşıldıktan sonra imzalanmalıdır. Anlaşmalı boşanma dilekçesinin mahkeme tarafından onaylanmasından sonra, çiftin boşanma sürecinin yürürlüğe girmesi için gereken adımların atılması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Süreci Hakkında Önemli Detaylar

Anlaşmalı boşanma, iki kişinin, evliliklerinin sona ermesi söz konusu olduğunda, karşılıklı uzlaşmaya varmalarını veya aracılar aracılığıyla bir anlaşmaya varmalarını sağlayan bir süreçtir. Anlaşmalı boşanma, boşanma hakkında çok fazla konuşmadan ve çu zaman avukatların aracılığı olmadan, hızlı ve kolay bir şekilde boşanma işlemini gerçekleştirmek için kullanılır. Anlaşmalı boşanma sürecinin başlaması için, çiftin, boşanma sürecini hızlandırmak için çeşitli konularda anlaşmaya varması gerekir. Anlaşmalı boşanma işlemi, çiftin boşanma hakkında karşılıklı olarak anlaşmalarını içeren bir dilekçe ile başlar. Bu dilekçe, çiftin boşanma hakkında kabul ettiği tüm anlaşmaları içerir ve genellikle de boşanma sürecinin başlayacağı tarihi belirtir. Dilekçe, çiftin boşanma hakkında uzlaştığı hususların yanı sıra boşanma tarihi, boşanmanın yargıya yönelik bir kararla sonuçlanmasının istenip istenmediğini ve boşanmanın sonuçlarının çift arasında paylaşılmasına ilişkin diğer hususları da ihtiva edebilir. Çift, anlaşmalı boşanma dilekçesini imzaladıktan sonra, bu dilekçeyi, hukuki işlemlerin başlangıcı için bir mahkemeye sunmaları gerekir. Mahkeme, dilekçeyi inceleyerek, çiftin boşanma hakkındaki anlaşmalarının hukuka uygunluğunu değerlendirecektir. Dilekçeyi kabul eden mahkeme, çiftin boşanma işlemini başlatmak için bir karar verir. Anlaşmalı boşanma, çiftin boşanma sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Ancak, çiftin, boşanma hakkında anlaşmaya varması, çu zaman zor olabilir. Çiftler, anlaşmalı boşanma hakkında konuşurlarken, özellikle de bir anlaşmaya varmak zorunda oldukları boşanma konularının tümünü dikkatlice gözden geçirmeleri ve gerekirse aracılar yardımıyla çözüm üretmeye çalışmaları çok önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Sürecinde Avukatın Önemi

Boşanma sürecinde avukatın önemi büyüktür. Boşanma sürecinin karmaşıklığı ve çunlukla tarafların arasındaki anlaşmazlığın yüksek olması, boşanma sürecinin her taraf tarafından kontrol edilmesi gerektiğini ortaya koyar. Boşanmalarda en önemli konulardan biri anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma, kararın her iki taraf tarafından verilmesi ve boşanmayla ilgili konularda mutabakata varılması halinde boşanmanın daha hızlı ve daha kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ancak, bu anlaşmanın iki taraf arasında ortaya konması, bir avukatın yardımıyla gerçekleştirilmelidir. Avukat, boşanma sürecinde çok önemli bir rol oynar. Avukat, aile hukuku alanında uzman ve boşanma sürecindeki tüm yasal işlemleri gerçekleştirebilen bir profesyoneldir. Boşanma sürecinin her aşamasında, avukat boşanma sürecinin her iki tarafın da haklarını korumak için çalışır. Avukat, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve boşanma sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için kapsamlı bir şekilde çalışır. Avukatların boşanma sürecindeki önemi, onların ücretlerinin de yüksek olmasına neden olur. Boşanma sürecinde, kapsamlı ve kapsamlı bir çalışmanın gerekli olduğu unutulmamalıdır. Avukatlar, boşanma sürecindeki tüm yasal işlemleri gerçekleştirmek için uzun süreler harcarlar ve bu yüzden de ücretleri diğer hukuki hizmetlerden daha yüksektir. Bununla birlikte, avukatın boşanma sürecinde çok önemli bir rol oynadığı da unutulmamalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

 

ANKARA ( ) AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI :

ADRES : …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

VEKİL : Av. NASUH BUĞRA KARADAĞ

DAVALI :

ADRES : …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

DAVA KONUSU : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Taraflar …../…../….. Tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik nüfus kayıtlarından da görüleceği gibi bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten …../…../….. tarihinde doğan ….. ….. isimli müşterek bir kız/erkek çocukları bulunmaktadır. (eğer çocuğunuz yok ise – Bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. – ibaresini yazın.)

Taraflar arasında yaşanan geçimsizlik, yaşantılarını zora sokacak bir hal alarak had safhaya ulaşmıştır. Bu nedenle evlilik birliğinin sürdürülmesi imkânsız bir hale gelmiştir. Tarafların evliliklerini sürdürmelerinin imkânsız olduğu anlaşıldığından aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK 166 ve ilgili kanunlar.

DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, anlaşmalı boşanma protokolü, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ifade ve arz ettiğimiz hususlar göz önüne alınarak davamızın kabul edilmesini, davalının da boşanma isteğini kabul edeceğinden anlaşmamızın dikkate alınarak TMK 166/3 maddesi uyarınca boşanmamıza, müşterek çocuğun velayeti, görüşme düzenleri, nafaka ve diğer konuların ekte sunduğumuz protokole göre düzenlenmesine ve bu protokolün boşanma kararının eki olarak sayılmasına karar verilmesini talep ederim. …../…../…..

Davacı Vekili

Av. NASUH BUĞRA KARADAĞ

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti

Boşanma sürecinin her aşamasında, avukat tarafların haklarını korumak için çalışır ve anlaşmalı boşanma sürecinin kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle avukatlık hizmetinin ücretinin yüksek olmasının bir zorunluluk olduğu ve bunun güzel bir şey olduğu söylenebilir.

Çok çeşitli sebeplerden dolayı, anlaşmalı boşanma sürecinde avukatlık hizmetinin ücreti çu zaman yüksek olacaktır. Ancak, bu ücretin yüksek olması, çiftlerin boşanma sürecinde haklarını koruyacak ve avukatlarının, çiftlerin boşanma sürecinde onları yönlendirecek güvenilir danışmanlık sağlayacağı anlamına da gelebilir. Avukatlar, çiftlerin boşanma sürecinde duygusal ve fiziki stresi hafifletmek için özel bir yaklaşımla yaklaşabilmektedir. Avukatlar, çiftlerin her birinin haklarını korumaya yardımcı olan güvenli bir ortam oluşturarak, boşanma süreci çok daha kolay olmasını sağlayacaktır. Avukatlar, çiftlerin boşanma sürecinde geçerli olan yasaları öğrenmesini, vergi risklerini azaltmasını, ekonomik olarak zor durumda kalmamalarını ve çocuklarının boşanma sürecinde korunmasını sağlayabilir. Avukatlar, çiftlerin anlaşmalı boşanma sürecinin kolaylıkla ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. Boşanma sürecinin uzun sürmesi, ekonomik maliyetleri arttıracak ve çiftin boşanma sürecinde daha fazla zaman geçirmesi anlamına gelecektir. Avukatların boşanma sürecini hızlandırması, çiftin boşanma sürecindeki maliyetleri azaltmasını ve çiftin zamanını daha verimli kullanmasını sağlayacaktır. Avukatlık hizmetinin anlaşmalı boşanma sürecinde ücretinin yüksek olması, çiftin boşanma sürecinde haklarını koruyacağı anlamına gelebilir. Avukatlar, çiftin boşanma sürecinde onları yönlendirecek güvenilir ve profesyonel danışmanlık sağlayabilir. Yüksek ücretler, çiftin boşanma sürecinde güvenli ve verimli bir ortam oluşturacak ve çiftin boşanma sürecini kolaylaştıracaktır. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma sürecinde avukatlık hizmetinin ücretinin yüksek olması, çiftin boşanma sürecinde haklarını koruyacak ve onları yönlendirecek güvenilir danışmanlık sağlayacak bir ortam oluşturacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Gerekli Adımlar

1. Adım: Anlaşma Taslağı Hazırlanması Anlaşmalı boşanmadan önce, boşanmaya girişmek isteyen çiftlerin her ikisinin de avukatları tarafından anlaşma taslağı hazırlanır. Bu taslak, boşanma süreci için gerekli olan tüm konuların kapsanmasını garanti eder. Boşanma taslağı, çocuk bakımı, mülkiyet, boşanma giderleri ve diğer konuları içerir. Eşlerin her ikisi de anlaşma taslağını okumaları ve anlamaları gerekir.

2. Adım: Anlaşma Taslağının Onaylanması Anlaşma taslağının her iki eş tarafından imzalanması gerekir. Her iki eşin avukatları da imza atmak zorundadır. Eşler, anlaşma taslağını onayladıktan sonra, onu mahkemeye göndermek için kullanılacak olan boşanma dilekçesine dahil edilir.

3. Adım: Boşanma Dilekçesinin Hazırlanması Boşanma dilekçesi, boşanma taslağının yanı sıra, eşlerin kişisel bilgilerini ve nikâhı kesme nedenlerini içeren bir belgedir. Boşanma dilekçesi, eşlerin avukatları tarafından hazırlanır ve mahkemeye gönderilir.

4. Adım: Boşanma Dilekçesinin Mahkemeyenderilmesi Boşanma dilekçesi, mahkemeye gönderilmeden önce, eşlerin avukatları tarafından okunup kontrol edilir. Boşanma dilekçesi, eşlerin her ikisinin de imzalarını içerir. Mahkemeye gönderildikten sonra, eşlerin boşanma sürecinin tamamlanması için birkaç hafta beklemeleri gerekecektir.

5. Adım: Boşanma Kararının Yürürlüğe Girmesi Eşlerin boşanma sürecinin tamamlanmasından sonra, mahkeme boşanma kararını yürürlüğe koyar. Boşanma kararının yürürlüğe girmesinden sonra, boşanma taslağının gerekleri yerine getirilir. Bu, eşlerin boşanma sürecinin tamamlanması anlamına gelir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir