Alacak Davası ve Belirsiz Alacak Davası

Alacak Davası ve Belirsiz Alacak Davası

Alacak davası, bir borç ilişkisinin gereği olarak alınması gereken ancak henüz alınmamış olan para, mal veya diğer değerlerin hukuki süreç yoluyla talep edilmesini ifade eder. Bu dava türü, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) ilgili hükümleri doğrultusunda açılır ve işler. Özellikle belirsiz alacak davası, alacağın miktarının kesin olarak belirlenemediği durumlarda sıklıkla karşılaşılan bir uygulamadır.

Alacak Davası ve Belirsiz Alacak Davası Arasındaki Farklar

 • Alacak Davası: Herhangi bir borç ilişkisinden kaynaklanan alacakların, mahkeme kararıyla tahsil edilmesini sağlayan hukuki bir süreçtir. Genellikle belirli bir miktarı olan alacaklar için kullanılır.
 • Belirsiz Alacak Davası: Alacak miktarının tam olarak belirlenemediği durumlarda açılan davalardır. Özellikle işçi alacakları veya malvarlığı davalarında, alacak miktarının net olarak tespit edilememesi durumunda başvurulan bir dava türüdür.

Alacak Davası Açma Süreci ve Hususlar

 1. Mahkeme Seçimi: Alacak davası, davanın niteliğine göre farklı mahkemelerde açılabilir. İş mahkemeleri, asliye hukuk mahkemeleri, ticaret mahkemeleri veya tüketici mahkemeleri gibi çeşitli mahkemelerde görülebilir.
 2. Nispi Harç: Alacak davası açmak için belirli bir harç miktarının yatırılması gerekir. Bu harç miktarı, dava konusu borç tutarına göre hesaplanır ve yüksek olabilir.
 3. Yetki Kuralları: HMK’ya göre, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi genellikle yetkili mahkemedir.

Alacak Davası Şartları

 • Borcun muaccel olması ve takip edilebilir durumda olması,
 • Borcun son ödeme tarihini geçmiş olması,
 • Daha önce borcun alacaklıya ifa edilmemiş olması,
 • Alacağın dava dilekçesinde net olarak belirtilmesi (Belirsiz Alacak Davası hariç),
 • Zamanaşımı süresinin geçmemesi gibi şartlar, alacak davasının açılabilmesi için önemlidir.

Alacak Davası İspat Yöntemleri

Alacak davasında ispat, önemli bir husustur ve çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir:

 • İmzalı senetler, sözleşmeler gibi resmi belgeler,
 • Tanıklar ve diğer deliller,
 • Dava dilekçesinde olayın net ve yalın bir şekilde anlatılması, delillerin doğru ve etkili bir şekilde sunulması önemlidir.

Alacak davalarında ispat yöntemleri, davanın başarılı sonuçlanması açısından kritik öneme sahiptir. İspat sürecinde kullanılan yöntemler şunlardır:

 • İmzalı Senetler ve Sözleşmeler: Alacak ilişkisinin belgelenmesinde en güvenilir yöntemlerden biri imzalı senetler ve sözleşmelerdir. Bu belgeler, taraflar arasındaki anlaşmanın ve borcun varlığının ispatında kullanılır.
 • Tanıklar ve Diğer Deliller: Tarafların ve tanıkların ifadeleri, alacak ilişkisinin varlığını kanıtlamak için kullanılabilir. Ayrıca, banka kayıtları, faturalar, yazışmalar gibi diğer deliller de mahkemede ispat için sunulabilir.
 • Dava Dilekçesinin Doğru Şekilde Hazırlanması: Alacak davası dilekçesinde olayın net ve yalın bir şekilde anlatılması önemlidir. Delillerin doğru ve etkili bir şekilde sunulması, mahkemede alacaklı lehine karar çıkması açısından önem taşır.

Sonuç

Alacak davası ve belirsiz alacak davası, borç ilişkilerinden kaynaklanan alacakların hukuki yollarla tahsil edilmesini sağlayan önemli hukuki süreçlerdir. Bu davalarda, davanın niteliğine göre doğru mahkemeye başvurmak, gerekli belgeleri toplamak ve etkili bir şekilde ispat sunmak büyük önem taşır. Ayrıca, alacak davası sürecinde profesyonel hukuki destek almak, davanın başarılı sonuçlanması için önemli bir faktördür. Bu nedenle, alacak davalarında dikkatli ve adil bir şekilde hareket etmek, tarafların haklarının korunması ve adalete uygun bir sonuca ulaşılması açısından önemlidir.

Avukat Desteği

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir