Adli Bilişim Uzmanı 

Adli Bilişim Uzmanı

Adli bilişim uzmanı, dijital ortamda işlenen suçlarla ilgili delilleri toplayan, analiz eden, raporlayan ve mahkemede tanıklık yapan kişidir. Adli bilişim uzmanları, bilgisayar, cep telefonu, tablet, kamera, flash bellek gibi dijital cihazlardan veri kurtarabilir, şifreleri çözebilir, sahtecilikleri tespit edebilir ve siber saldırıların izini sürebilir. Adli bilişim uzmanları, hem kamu hem de özel sektörde çalışabilirler. Kamuda savcılık, emniyet, jandarma, milli istihbarat gibi kurumlarda görev alabilirler. Özel sektörde ise banka, sigorta, telekomünikasyon, bilişim gibi alanlarda danışmanlık veya eğitmenlik yapabilirler.

Adli bilişim uzmanı olmak için hangi eğitimi almak gerekir? Adli bilişim uzmanı olmak için herhangi bir lisans diplomasına sahip olmak yeterli değildir. Adli bilişim uzmanı olmak isteyenlerin, hem hukuk hem de bilişim alanında bilgi ve beceri sahibi olmaları gerekir. Bu nedenle, adli bilişim uzmanı olmak isteyenlerin, adli bilişim alanında sertifika programlarına katılmaları veya yüksek lisans yapmaları tavsiye edilir. Adli bilişim alanında sertifika programları, üniversiteler veya özel kurumlar tarafından düzenlenebilir. Bu programlarda, adli bilişim temel kavramları, adli bilişim araçları ve yöntemleri, adli bilişim raporlama ve tanıklık teknikleri gibi konular işlenir. Adli bilişim alanında yüksek lisans yapmak isteyenler ise, üniversitelerin adli bilişim veya siber güvenlik yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Bu programlarda ise, adli bilişim teorisi ve uygulaması, adli bilişim hukuku ve etiği, adli bilişim laboratuvarı gibi dersler alınır.

Hukukçuların da adli bilişim uzmanı olması mümkündür. Ancak bunun için hukukçuların da adli bilişim alanında eğitim almaları ve sertifika sahibi olmaları gerekir. Hukukçuların adli bilişim uzmanı olmalarının avantajları vardır. Hukukçular, adli bilişim uzmanlığı sayesinde dijital delillerin hukuki boyutunu daha iyi anlayabilir, delillerin toplanması ve değerlendirilmesinde daha etkin rol oynayabilirler. Hukukçuların adli bilişim uzmanı olmalarının dezavantajı ise hukukçuların adli bilişim uzmanlığı için harcayacakları zaman ve kaynaklar onları hukuki çalışmalarından alıkoyabilmesi dışında yoktur.

Adli Bilişim Uzmanı Nedir ve Nasıl Olunur?

Adli bilişim uzmanı, dijital ortamda işlenen suçlarla ilgili delilleri toplayan, analiz eden ve raporlayan kişidir. Adli bilişim uzmanları, siber suçlar, veri hırsızlığı, dolandırıcılık, terörizm, casusluk gibi konularda çalışabilirler. Adli bilişim uzmanı olmak için hangi eğitimleri almak ve hangi yetkinliklere sahip olmak gerekir? Bu yazıda adli bilişim uzmanlığı mesleğinin tanımı, görevleri, çalışma alanları, eğitim yolları ve kariyer olanakları hakkında bilgi vereceğiz.

Adli Bilişim Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Adli bilişim uzmanının temel görevi, dijital ortamda işlenen suçlarla ilgili delilleri toplamak, korumak, analiz etmek ve raporlamaktır. Bu görevleri yerine getirirken adli bilişim uzmanı şu adımları izler:

 • Olay yeri incelemesi: Adli bilişim uzmanı, olay yerine ulaştığında dijital delillerin bulunduğu cihazları ve ortamları belirler, güven altına alır ve etiketler. Dijital delillerin değiştirilmesini veya bozulmasını önlemek için gerekli önlemleri alır.
 • Dijital delil toplama: Adli bilişim uzmanı, dijital delillerin bulunduğu cihazlardan ve ortamlardan verileri kopyalar veya imajlarını alır. Bu işlem sırasında delillerin bütünlüğünü sağlamak için hash değerleri gibi matematiksel yöntemler kullanır.
 • Dijital delil analizi: Adli bilişim uzmanı, topladığı dijital delilleri çeşitli yazılım ve araçlarla inceler. Dijital deliller arasında dosyalar, e-postalar, mesajlar, fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, internet geçmişi, tarayıcı çerezleri, kayıt defteri girdileri gibi veriler olabilir. Adli bilişim uzmanı bu verileri suçun kim tarafından, ne zaman, nerede ve nasıl işlendiğini belirlemek için analiz eder.
 • Dijital delil raporlama: Adli bilişim uzmanı, yaptığı analizin sonuçlarını yazılı veya sözlü olarak raporlar. Raporlama aşamasında adli bilişim uzmanı bulgularını açık, anlaşılır ve objektif bir şekilde sunar. Raporlama aşamasında kullanılan dil ve üslup önemlidir. Raporlarda teknik terimlerin açıklanması ve kanıtların desteklenmesi gerekir.
 • Mahkeme süreci: Adli bilişim uzmanı, raporladığı dijital delillerin mahkemede sunulması durumunda tanık olarak çağrılabilir. Bu durumda adli bilişim uzmanı yeminli bilirkişi olarak görev yapar ve mahkemede yaptığı analizi anlatır ve sorulara cevap verir.

Adli Bilişim Uzmanının Çalışma Alanları Nelerdir?

Adli bilişim uzmanları kamu veya özel sektörde çalışabilirler. Kamu sektöründe adli bilişim uzmanları Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kurumlarda görev alabilirler. Özel sektörde ise adli bilişim uzmanları bankalar, sigorta şirketleri, telekomünikasyon şirketleri, bilişim şirketleri, danışmanlık şirketleri gibi kurumlarda çalışabilirler. Adli bilişim uzmanları ayrıca serbest çalışarak da hizmet verebilirler.

Adli Bilişim Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Adli bilişim uzmanı olmak için lisans düzeyinde eğitim almak gerekir. Adli bilişim uzmanlığı ile ilgili bir bölüm olmadığı için genellikle bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, matematik, fizik gibi bölümlerden mezun olanlar bu alanda çalışabilirler. Ancak bu bölümlerden mezun olanların adli bilişim uzmanı olabilmek için ek eğitim ve sertifika almaları gerekir. Adli bilişim uzmanlığı ile ilgili çeşitli kurslar, sertifika programları ve yüksek lisans programları bulunmaktadır. Bu programlarda adli bilişim uzmanlığının temel kavramları, yöntemleri, araçları, standartları ve etik kuralları öğretilir.

Adli Bilişim Uzmanının Yetkinlikleri Nelerdir?

Adli bilişim uzmanı olmak için sahip olunması gereken yetkinlikler şunlardır:

 • Dijital ortamda işlenen suç türlerini ve yasal mevzuatını bilmek,
 • Dijital delil toplama, koruma, analiz ve raporlama yöntemlerini uygulayabilmek
 • Çeşitli işletim sistemleri, dosya sistemleri, veri tabanları, ağ protokolleri ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
 • Dijital delil analizi için gerekli yazılım ve araçları kullanabilmek
 • Raporlama ve sunum becerilerine sahip olmak
 • Analitik düşünme, problem çözme ve araştırma yapma becerilerine sahip olmak
 • Takım çalışmasına uyum sağlayabilmek
 • Sürekli öğrenme ve kendini geliştirme motivasyonuna sahip olmak
 • Mesleki etik kurallarına uymak

Adli Bilişim Uzmanının Kariyer Olanakları Nelerdir?

Adli bilişim uzmanlığı son yıllarda giderek önem kazanan bir meslek haline gelmiştir. Dijital ortamda işlenen suçların artması, dijital delillerin öneminin artması ve adli bilişim uzmanlarının sayısının azlığı nedeniyle bu alanda çalışanların talebi yüksektir. Adli bilişim uzmanları hem kamu hem de özel sektörde çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilirler. Adli bilişim uzmanlarının maaşları ise eğitim durumlarına, deneyimlerine, çalıştıkları kuruma ve pozisyona göre değişebilir.

Adli bilişim uzmanı, dijital ortamda işlenen suçlarla ilgili delilleri toplayan, analiz eden ve raporlayan kişidir. Adli bilişim uzmanı olmak için lisans düzeyinde eğitim almak ve ek eğitim ve sertifika programlarına katılmak gerekir. Adli bilişim uzmanlığı son yıllarda önem kazanan bir meslek olduğu için bu alanda çalışanların kariyer olanakları geniştir.

Uzman Desteği

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Gerek uzman raporu hizmetinin ve gerek avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, yasal hizmetler büromuz; 6698 Sayılı Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasi Kanununu kapsamında ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir